OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Maska 2013
13 marca 2013 roku

Maska 2013

XII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA odbył się 12 marca 2012 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Przeglądzie udział wzięło 10. zespołów teatralnych z Kalisza, Pleszewa, Ostrzeszowa, Odolanowa, Konarzewa, Kępna, Poznania, Mosiny i Ostrowa.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem wspomagającym działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy z terenu Wielkopolski.

* dsc_0035.jpg

* dsc_0048.jpg

Aktorów, instruktorów, publiczności oraz przedstawicieli władz samorządowych: Wicestarostę Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Sportu Rady Miejskiej Andrzeja Kornaszewskiego powitała dyrektor szkoły Beata Serbakowska, która złożyła jednocześnie podziękowania dla Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie przedsięwzięcia.

* dsc_0010.jpg

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: dr Anita Stefańska – adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM, członek Zarządu Stowarzyszenia Arteterapeutów „Kajros”, autorka wielu publikacji dotyczących teatru osób niepełnosprawnych, Violetta Sikora – instruktor teatralny z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, oraz Paulina Dobrzyńska – plastyk.

- Cieszę się bardzo, że poziom przeglądu z roku na rok jest coraz wyższy zarówno, co do tematu sztuki jak i ich koncepcji. Przez dwanaście lat funkcjonowania tego festiwalu zrobiona została potężna praca. Dziękuję za to wszystkim instruktorom – powiedziała przewodnicząca jury Anita Stefańska.

* dsc_0013.jpg

* dsc_0018.jpg

* dsc_0022.jpg

Jury postanowiło przyznać I miejsce grupie teatralnej Bez Kurtyny z ZSS z Słupii koło Kępna za spektakl pt. „Sąd Króla Salomona”, II miejsce grupie Swoboda z ZSS nr 101 w Poznaniu – spektakl pt. „Talenty mieszkają w piórniku”, a II miejsce grupie Stokrotki z Zespołu Szkół nr 11 w Kaliszu za przedstawienie „Czerwony Kapturek”.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymała grupa Kajtuś Czarodziej z ZSS im. Janusza Korczaka w Ostrowie za przedstawienie pt. „Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach”, drugie – Koło Żywego Słowa z SOSW w Ostrzeszowie – „Bajka o żyrafie”.

Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na zakończenie Przeglądu Starosta Ostrowski Paweł Rajski skierował wiele ciepłych słów do uczestników i organizatorów imprezy wyrażając nadzieję, że spotkamy się za rok.

- Jestem pełen podziwu dla was za to, co robicie, bo zdaję sobie sprawę ile jest przygotowań i stresu. Wszystkim uczestnikom „Maski” gratuluję. Na ręce pani dyrektor Beaty Serbakowskiej chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przygotowali tą kolejną edycję przeglądu – mówił starosta Paweł Rajski.

Na widowni organizatorzy przedsięwzięcia gościli dzieci z ostrowskich przedszkoli, uczniów IV LO w Ostrowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pensjonariuszy DPS.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 455