OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konstytucja 3 Maja – wystawa
6 maja 2013 roku

Konstytucja 3 Maja – wystawa

Do 14 maja 2013 roku w Forum Synagoga można zwiedzać wystawę „Konstytucja 3 Maja. Kamień milowy współczesnej Europy”. Wystawa została zrealizowana pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Lisieckiego. Wstęp na wystawę wolny.

Na wystawie prezentowane są pierwodruki Konstytucji 3 Maja, edycje Konstytucji z okresu jej obowiązywania, publikacje związane z Konstytucją wydane w XVIII wieku. Eksponowane są także pamiątki z czasu zaborów, m.in. pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”, medale na 100 - lecie Konstytucji 1891 oraz publikacje z okazji 100 -leci i 125 - lecia Konstytucji.

* wystawa_8-500x334

-Wśród eksponatów znajdują się także pamiątki z XX wieku, a wśród nich Medal 3 Maja ustanowiony uchwałą Prezydium Rady Ministrów w dniu 25 kwietnia 1925 roku oraz monety o nominałach 10 tys. i 200 tys. zł wydane w 200 -lecie konstytucji w 1991 roku - mówi Witold Banach, dyrektor Muzeum Miasta.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Wojciecha Koralewskiego. Do wystawy dołączono obiekty będące własnością Cezarego Kozaka oraz ostroviana z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

* wystawa_-_srodek_1-500x334

Wystawę zrealizował zespół pracowników Muzeum Miasta pod kierunkiem kustosz Barbary Jarosz przy współpracy Ostrowskiego Centrum Kultury.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 288