OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Droga w Strzyżewie najtrudniejsza
18 września 2013 roku

Droga w Strzyżewie najtrudniejsza

Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie pierwszy odcinek drogi powiatowej w Strzyżewie (Gmina Sieroszewice). – To będzie najbardziej skomplikowana i trudna technologicznie inwestycja drogowa ze wszystkich zrealizowanych dotąd zadań przez Powiat Ostrowski – mówią zgodnie Starosta Ostrowski oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Pod koniec września nastąpi otwarcie ofert na wykonanie modernizacji tzw. drogi w Strzyżewie nazywanej przez mieszkańców „drogą przez łąki’’. Za realizacją tej inwestycji byli zarówno mieszkańcy, władze gminy i Powiatu.

* img_1115

- To jest inwestycja, której nikt przez wiele lat nie starał się rozpocząć. Wielka niestabilność gruntów na terenie, przez które droga przechodzi miała wpływ na wybór technologii, a także na koszty zadania. Można było wybrać szybszą i tańszą wersję i położyć tylko nową nakładkę. Jednak za 3-4 lata grunty osiadając zniszczyłyby nawierzchnię i byłoby to marnotrawstwo środków. Dlatego wybraliśmy etapowanie prac, ale z wykorzystaniem solidnego rozwiązania technologicznego. Ponadto zanim przystąpiliśmy do prac przeprowadziliśmy szczegółowe badania – wyjaśniał Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Droga na odcinku kilometra jest w bardzo złym stanie. Szczególnie jazda zimą jest niebezpieczna. Jak przypuszczano powodem pogarszającego się szybko złego stanu jest nie tylko wzrost ilości przejeżdżających pojazdów, ale przede wszystkim sprawy geologiczne. Wiosną tego roku przeprowadzono szczegółowe badania w tym zakresie.

* img_1106

- Wzdłuż drogi przeprowadzono kilkadziesiąt odwiertów aż do warstw nośnych. Potwierdziło się przypuszczenie, że na całej długości drogi pod nasypem występują torfy. Ich miąższość  sięga nawet ok. 3 metry. W ostatnich latach mieliśmy nie tylko do czynienia z kumulacją ruchu, ale także były to lata suche. Według specjalistów w takiej sytuacji hydrologicznej torfy się zagęszczają, zmniejszają objętość i następuję w efekcie deformacja całej drogi – mówi Piotr Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Trudności polegały także na zalezieniu projektanta, który przygotowały rozwiązanie budowalne uwzględniające takie warunki geologiczne. Ostatecznie wybrano wykonawcę, który zaproponował zastosowanie tzw. geosiatki - specjalnego zbrojenia z tworzyw sztucznych. Górna część  drogi zostanie rozebrana. Po wzmocnieniu specjalna siatką położna zostanie ok. 30 cm warstwa podbudowy z  kruszywa łamanego, na to 12 cm nawierzchni bitumicznej.

W pierwszym etapie zmodernizowany zostanie najgorszy ok. 300 metrowej długości odcinek. Dalsze prace uzależnione będą od znalezienia funduszy.

- Ta inwestycja to wydatek 440 tys. zł, kwotę 150 tys. zdecydował się przeznaczyć na ten cel Wójt Gminy Sieroszewice. Bez tego wsparcia i pomocy trudno byłoby to zadanie zacząć – stwierdził P. Rajski.

Ze względu na zakres prac, które prowadzone będą na całej szerokości jezdni na czas robót wyznaczony zostanie objazd.

Fot. Ewa Kotowska - Rasiak.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 233