OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdobywali doświadczenie za granicą
18 września 2013 roku

Zdobywali doświadczenie za granicą

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki mieli możliwość odbycia staży zawodowych w Niemczech i we Finlandii. Pobyt młodzieży za granicą w całości finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem stażu jest nie tylko poprawa kompetencji zawodowych przez jego uczestników, ale także językowych oraz interkulturowych.

* obraz_204

* obraz_281

Młodzież ostrowskiego technikum została podzielona na grupy. W Niemczech w miejscowości Walldorf było 16 praktykantów. We Finlandii w dniach 30 sierpnia – 13 września 2013 r. przybywało siedmioro uczniów (Natalia Berska, Zuzanna Bielawska, Maciej Karbowiak, Karolina Kasprzycka, Mateusz Lipiński, Oskar Szmaj, Łukasz Wietecki wraz z opiekunem Joanną Wawrzyniak). Ostatnia grupa stażystów aktualnie kształci się w Raahe (Anna Kamzol, Paulina Kowalska, Łukasz Kardas, Waldemar Kątny, Przemysław Rusek, Bartosz Walczak, Marta Wojtczak. Opiekę pełni nauczycielka Ewa Trachimowicz).

W dwutygodniowych praktykach biorą klas III-ich technikum o specjalnościach: geodezja, budownictwo, urządzenia sanitarne.

* fobraz1

- Staż pogłębił wiedzę zawodową uczniów, rozszerzył ich kompetencje językowe oraz kulturowe. Zadaniem technicznym w ramach projektu było zaprojektowanie i wybudowanie drewnianej altanki. Nasi uczniowie wyśmienicie poradzili sobie z wykonaniem tegoż zadania. Dodatkowe korzyści zawodowe i osobiste uczniów to przede wszystkim nabranie pewności siebie, rozwinięcie umiejętności językowych, większe obycie w świecie, zapoznanie się z fińską kulturą. – podsumowała wyjazd Joanna Wawrzyniak.

Praktyki to nie tylko nauka i praca, ale także popołudniowe atrakcje. W ich ramach praktykanci byli w Rovaniemi, gdzie spotkali się ze Świętym Mikołajem. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali dokument „Europass Mobilności”, czyli certyfikat potwierdzający realizację stażu wystawiony przez instytucję partnerską: Raahen Ammattiopisto.

Projekt został przygotowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z ZSBE w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 782