OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Starostowie spotkali się ze strażakami
18 września 2013 roku

Starostowie spotkali się ze strażakami

Przez trzy dni na zaproszenie strażaków z ostrowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Ostrowskim przebywała ośmioosobowa delegacja strażaków z miejscowości Welver (Nadrenia – Północna Westfalia) na czele z Burmistrzem Gminy Ingo Teimannem.

Z niemiecką delegacją spotkali się również Starosta Paweł Rajski i Wicestarosta Tomasz Ławniczak. Spotkanie odbyło się 13 września 2013 roku w ostrowskim starostwie.

* dsc_0003

- Bardzo się cieszę, że możemy w naszym powiecie podejmować grupę strażaków z Niemiec. Jest mi niezmiernie miło, że mogę również poznać Pana Burmistrza – mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski. - W realizacji różnych obowiązków i zadań współpraca jest bardzo ważna. Nasi strażacy wspierają nas w konkretnych przedsięwzięciach. Z kolei samorząd powiatowy wspiera ich finansowo w zakupie sprzętu.

* dsc_0021

Współpraca ostrowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze strażakami z Niemiec trwa od 1997 r. W czasie spotkań strażacy wymieniają się doświadczeniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych prowadzonych w różnych krajach.

- Serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy odwiedzić władze Powiatu Ostrowskiego i poznać wasz region. Welva jest bardzo małą Gminą i nie można jej porównywać do Ostrowa Wielkopolskiego. Jej powierzchnia to 86 km. Mieszka w niej 13 tys. mieszkańców. Jest też bardzo rozwinięta, pod względem rolnictwa – powiedziałIngo Teimann, Burmistrz Gminy Welver.

* dsc_0030

Strażacy ochotnicy zawadzili nie tylko Powiat Ostrowski (Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Nadleśnictwo Antonin, Synagogę Ostrowską), ale także Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. Z o.o. – produkujące hełmy pożarnicze.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 185