OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czas zawodowców w „Ekonomiku”
23 września 2013 roku

Czas zawodowców w „Ekonomiku”

Nowoczesne pracownie komputerowe oraz portal do rekrutacji praktykantów, stażystów lub pracowników uruchomiono oficjalnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie. To efekt wprowadzenia w tej placówce szkolenia modułowego i udziału w projekcie „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Oficjalne przekazanie sprzętu i prezentacja portalu odbyła się podczas panelu informacyjnego w dniu 19 września 2013 roku. Ostrowski „Ekonomik’’ uczestniczy w projekcie „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, którego partnerem jest Politechnika Poznańska, Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Projekt ten realizowany jest przez szkołę od września 2012 roku, a warunkiem uczestnictwa było wprowadzenie nowoczesnego, modułowego kształcenia zawodowego nastawionego na praktyczne umiejętności zawodowe uczniów. Ten rodzaj kształcenia to odejście od tradycyjnej formy edukacji i przede wszystkim uwzględnienie oczekiwań rynku pracy. W ZSE kształceniem modułowym objęto zawody technika logistyka i technika ekonomisty.

* dsc_0004

- To jest kształcenie nowoczesne nastawione na przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych naszym uczniom. Wiedza teoretyczna jest ograniczona do minimum. Przestawienie się na ten system było także dla nas dużym zaskoczeniem. Dzięki współpracy z Politechniką Poznańską było to jednak łatwiejsze – powiedziała Beata Matuszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie.

- To jest kształcenie droższe i dla nas, jako organu prowadzącego jest to istotna informacja. Uznaliśmy jednak, że warto inwestować w młodych, jeśli oni w zamian otrzymają konkretną wiedzę i lepiej będą mogli radzić sobie na rynku pracy. Obecnie z naszych placówek dwie szkoły ZSE i Zespół Szkół Technicznych prowadzą szkolenie modułowe. Myślę, że w następnych latach dołączać będą kolejne szkoły – powiedział P. Rajski.

* dsc_0019

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymuje podwójne korzyści. Dla uczniów to możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych poszerzających zainteresowania i kompetencje niezbędne w zawodzie. Nauczyciele z kolei mogą brać udział w warsztatach przygotowujących do modułowego nauczania. Wszyscy mogą liczyć także na bezpłatne pakiety edukacyjne oraz oprogramowanie.

Co równie istotne szkoła otrzymała także znaczący zastrzyk sprzętowy.

- Dostaliśmy nowoczesną pracownię informatyczną z 31 laptopami, rzutnikiem multimedialnym z funkcją tablicy interaktywnej, mobilne szafki do przewozu sprzętu. Doposażyliśmy także pracownie ekonomiczną w sprzęt, oprogramowanie oraz pracownię logistyczną w sprzęt i oprogramowanie i 31 tabletów. Wartość tego zakupu to ok. 150 tys. złotych. To także wydatny wpływ, na jakość kształcenia zawodowego – wyjaśniała dyrektor ZSE.

* dsc_0015

Do udziału w panelu zaproszeni zostali pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą. Zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania portalu, na którym pracodawcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na kompetencje, jakie powinni posiadać przyszli pracownicy. Dla szkoły to informacja jak zmienia się zapotrzebowanie pracodawców. To także szansa dla uczniów ZSE, by rejestrując się w portalu już na etapie szkolnym prezentowali swoje umiejętności i poszukiwali miejsca pracy.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt do nauczania w zawodach technik logistyk i technik ekonomista: mobilna pracownia informatyczna składająca się z 31 laptopów, rzutnika z funkcją tablicy multimedialnej, 2 tablice multimedialne, 31 tabletów, wyposażenie techniczne pracowni logistycznej i biurowej. Wartość wyposażenia przekracza kwotę 150 tys. złotych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w cyklu zajęć z metody projektu oraz wspierani są przez cały okres nauki w pakiety edukacyjne do nauczania przedmiotów zawodowych. Uczniowie będą również odbywać praktyk zawodowe w specjalnych laboratoriach zawodowych Politechniki Poznańskiej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 289