OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski nauczyciel
23 września 2013 roku

Europejski nauczyciel

Ostatnia siedmioosobowa grupa nauczycieli z ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych w dniach od 2 do 13 września 2013 roku odbyła szkolenie w Berlinie. Wyjazd był możliwy dzięki programowi Leonardo da Vinci realizowanego przez Powiat Ostrowski.

W programie wymiany doświadczeń uczestniczyły cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych budowlanych i nauczyciel języka niemieckiego z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych logistycznych z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

* 14.jpg

Niemiecki partner projektu Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin gGmbH (BBZ) to firma oświatowa użytku publicznego, która realizuje szeroką ofertę w zakresie preorientacji zawodowej, przygotowania do zawodu, kształcenia zawodowego kooperacyjnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z przygotowanym programem strony niemieckiej, uczestnicy projektu zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka BBZ i innych instytucji, związanych z kształceniem w branży budowlanej i logistycznej. W kolejnych dniach pobytu odwiedzili szkoły zawodowe, dysponujące warsztatami szkoleniowymi w zakresie kształtowania przestrzeni i koloru, pracownię uczącą zasad funkcjonowania firmy logistycznej oraz centrum kształcenia praktycznego w zawodach budowlanych.

- Wszędzie dominowała przestrzeń, nowoczesne wyposażenie i doskonale urządzone stanowiska do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych. Ośrodki szkolenia praktycznego to miejsca, gdzie możliwe jest łączenie teorii z praktyką, doskonalenie umiejętności i przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Pobyt w różnych placówkach umożliwił również poznanie procedury przeprowadzania egzaminów na kwalifikacje zawodowe w Niemczech – mówi Ewa Wegner, nauczyciel ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim.

* 3.jpg

Uczestnictwo w zajęciach to cenne doświadczenie dla ostrowskich nauczycieli przedmiotów zawodowych, które umożliwiło przede wszystkim poznanie funkcjonowania systemu kształcenia i egzaminowania zawodowego w Niemczech. Zdobytą wiedzę, potwierdzoną europejskim certyfikatem, poczynione obserwacje i wnioski wykorzystają oni z pewnością w swojej pracy zawodowej.

W trakcie pobytu odbyły się wizyty w firmach kształcących praktycznie uczniów: specjalistycznej budowlanej FRISCH&FAUST Civil Engineering oraz logistycznej PLISCHKA Logistik GmbH.

- W kształceniu zawodowym w Niemczech funkcjonuje system dualny – ścisła współpraca zakładów pracy i szkół. Początek edukacji zawodowej związany jest zawarciem umowy z pracodawcą, następnie ma miejsce wybór szkoły odpowiednio dla zawodu. U pracodawcy uczeń ćwiczy zadania możliwe do wykonania w warunkach danego zakładu, a dodatkowo w centrum - odbywa praktykę w zakresie uzupełniających czynności w swoim zawodzie. Współpraca zakładów pracy i szkół daje bardzo dobre efekty w zakresie troski o ucznia i zapobiegania bezrobociu – dodaje E. Wegner.

Dwutygodniowy pobyt nauczycieli w Berlinie obfitował w liczne wydarzenia o charakterze obserwacyjnym i szkoleniowym, a także kulturowym. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy projektu mieli możliwość wg uznania i zainteresowań zwiedzać muzea, obiekty zabytkowe i miejsca o znaczeniu historycznym w Berlinie i Poczdamie.

Do tej pory w ramach Programu Leonardo da Vincibędącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” pt.: „Europejski nauczyciel – poprawa, jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim” na wymianę międzynarodową do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Finlandii wyjechało 39. nauczycieli. Projekt został przygotowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 298