OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pożegnali lato na basenie
23 września 2013 roku

Pożegnali lato na basenie

Po raz dziewiąty na Krytej Pływalni „Wodny Raj” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się zawody pływackie „Pożegnanie lata na basenie”. Impreza pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskieg odbyła się 21 września 2013 roku. W zawodach uczestniczyło 38 zawodników.

Zawody odbywają się cyklicznie od 2004 roku i mobilizują dzieci oraz młodzież do doskonalenia swoich umiejętności pływackich. Zawody były przygotowane, przez pracowników basenu, dla amatorów pływania.

* p1260020.jpg

Zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Maria Tomalak wręczyła medale, dyplomy i upominki. Dla najlepszych pływaków w każdej kategorii wiekowej Starosta Ostrowsk Paweł Rajski ufundował puchary, które w jego imieniu wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk. Zawody stanowią wspaniałe zakończenie wakacji i przygotowanie do solidnej pracy w nowym roku szkolnym.

* 6.jpg

Podczas imprezy został także rozstrzygnięty konkurs na „Opowiadanie o rybce na basenie Wodny Raj”, w którym I miejsce zajęła Małgorzata Żulicka i jej opowiadanie o rybce Plum.

Wyniki IX pożegnania lata na basenie „Wodny Raj” 

Dziewczęta rocznik 2004-2007 styl dowolny 25m

1 Jamróz Aleksandra 23,10 otrzymała Puchar Starosty

2. Lis Zofia 29,16 

3. Przytuła Kinga 39,00

Chłopcy rocznik 2004-2007 styl dowolny 25m

1. Pieczyński Michał  26,62 otrzymał  Puchar Starosty

2.Krawczyk Jakub 27,31

3.Kaszyński Franciszek 27,94

 Dziewczęta rocznik 2001-2003 styl dowolny 50 m

1.Mróz Dorota 46,03 otrzymała  Puchar Starosty

2.Finger Alicja 1,04

3.Żulicka Małgorzata 1,18

Chłopcy rocznik 2001-2003 styl dowolny 50m

1. Juszczak Mikołaj 45,82 otrzymał Puchar Starosty

2. Drozdowski Damian 50,29

3.Lisik Marcin 53,69

Dziewczęta rocznik 1998-2000 styl klasyczny 50m

1. Domagała Katarzyna 58,81 otrzymała  Puchar Starosty

2. Markowska Anna 1,01

3. Królik Anna 1,35

Dziewczęta rocznik 1997-1999 styl dowolny 50m

1.Kostera Weronika 40,31 

2.Domagała Katarzyna 48,28

3. Paluch Liza 48,53

Dziewczęta rocznik 1998-2000 styl grzbietowy 50m

1.Paluch Liza 48,69

2. Domagała Katarzyna 50,90

3. Królik Anna 1,22

Chłopcy rocznik 1998-2000 styl dowolny 50m

1. Wasielak Wiktor 32,19 otrzymał  Puchar Starosty

2. Biela Marcin 42,32

3. Więcławik Grzegorz 44,00

Chłopcy rocznik 1998-2000 styl grzbietowy 50m

1. Wasielak Wiktor 38,94

2. Więcławik Grzegorz 50,91

3. Biela Marcin 51,00

Chłopcy rocznik 1998-2000 styl klasyczny 50m

1. Wasielak Wiktor 42,53

2. Biela Marcin 54,03

3. Więcławik Grzegorz 1,04

Chłopcy rocznik 1995-1997 styl dowolny 50m

1. Sikora Artur 29,59 otrzymał  Puchar Starosty

2. Sójka Remigiusz 30,19

3. Juszczak Kamil 30,28

Chłopcy rocznik 1995-1997 styl klasyczny 50m

1. Sikora Artur 37,78

2. Sójka Remigiusz 38,53

3.Juszczak Kamil 41,15

Chłopcy rocznik 1995-1997 styl grzbietowy 50m

1. Sikora Artur 41,84

2. Sójka Remigiusz 41,94

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 371