OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Integracyjny obóz
24 września 2013 roku

Integracyjny obóz

Piąty obóz integracyjno-edukacyjny na terenie Stanicy Harcerskiej – Zielona Polana odbył się dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

W obozie wzięło udział 100 osób z klas pierwszych o profilu: zarządzania kryzysowego A i B oraz wojskowa.

Przez trzy dni, od 18 do 20 września 2013 roku, młodzi ludzie ćwiczyli różnorodne umiejętności związane ze służbą wojskową, policyjną oraz pożarniczą. Wszystkie te zajęcia prowadzone były przez nauczycieli ZSP CKU – Marcina Nowickiego, Mariusza Furmaniaka, inspektora Dariusza Sosińskiego, inspektora Andrzeja Sobczaka, kapitana Krzysztofa Szurgaja.

* p1080645.jpg

- Doskonalono umiejętności strzeleckie przy użyciu broni pneumatyczneji paintballa, musztry oraz elementów szkolenia ogólnowojskowego. Szczególnie wartościowe okazały się zajęcia realizowane przez ppłk Mirosława Kuświkaz COSSW – samoobrona oparta o elementy Krav Maga, przez przedstawicieli Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „Grom”. Zaprezentowali oni techniki interwencji, posługiwania się bronią w różnych sytuacjach oraz sposoby kontrolowania agresji przeciwnika – powiedziała opiekun Alicja Walendowska.

* p1090818.jpg

Na obóz przybyli również Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskim by zaprezentować profesjonalny sprzęt gaśniczy, ratownictwa chemicznego i medycznego. Uczniowie dowiedzieli się, jak postępować w sytuacji zagrażającej życiu, brali udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Grupa realizacyjna ostrowskiej Komendy Powiatowej Policji wzbogaciła program obozu o prezentację radiowozu i sprzętu policyjnego oraz pokaz umiejętności szkolonego psa policyjnego. Duża atrakcją obozu było pokonanie przeszkód parku linowego.

Podczas obozu wystrzelono 3 tysiące sztuk amunicji, 2 kg kulek ASG, zużyto 15 pojemników greengazu.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 245