OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z wizytą u niemieckiego partnera
25 września 2013 roku

Z wizytą u niemieckiego partnera

Delegacja Radnych Powiatu Ostrowskiego odwiedziła partnerski powiat Sonneberg, z którym od wielu lat realizuje m.in. projekty edukacyjne. Oficjalna wizyta ma zapoczątkować ścisłą współpracę w kolejnych sferach: gospodarczej i kulturowej.

Podczas pobytu w Sonnebergu (południowa Turyngia) w dniach 20-22 września 2013r. Radę Powiatu Ostrowskiego reprezentowała Aleksandra Kierstein Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, szefowie klubów politycznych Rady Powiatu: Maria Tomaszewska (PO), Łukasz Mikołajczyk (PiS), Mieczysław Szempiński (PSL), Józef Wajs (PS Lewica) oraz starosta Paweł Rajski i członkowie Zarządu Powiatu: Roman Pacholczyk i Jerzy Łukasz Walczak.

* dsc_0141_001_do_strony.jpg

Termin wizyty nie był przypadkowy, ponieważ w tym czasie odbywał się festyn z okazji Święta Miasta i Muzeum Zabawek. Starosta Ostrowski, jako gość honorowy został poproszony na uroczystość otwarcia, którego dokonały starościna powiatu oraz pani burmistrz.

Program wizyty miał na celu zapoznanie gości z Polski z walorami powiatu. Delegacja udała się w wycieczkę po okolicznych gminach, po których przewodnikiem była starościna Sonnebergu Christine Zitzmann. Niebywałą atrakcją była wizyta w największej niemieckiej elektrowni wodnej (szczytowo-pompowej) w Goldistahl. Goście z Polski zostali oprowadzeni po obiekcie, do którego wstęp jest ograniczony. Odwiedzili maszynownię z czterema turbinami, zlokalizowaną wewnątrz wzgórza oraz górny zbiornik i tamę na dolnym zbiorniku. Chlubą regionu jest również Huta Szkła w miejscowości Lauscha, gdzie uczestnicy delegacji mogli poznać proces ręcznej produkcji i lokalne wyroby. Jednym z punktów wizyty było również zwiedzanie Starostwa Powiatowego w Sonnebergu.

* dsc_0274_001_do_strony.jpg

W rozmowach wymieniano informacje na temat funkcjonowania organów samorządowych, urzędów i szkół. Porównywano zainteresowanie wyborami samorządowymi i uczestnictwem w życiu społecznym, poziom bezrobocia oraz strukturę lokalnych podmiotów gospodarczych.

- Udział w delegacji reprezentantów różnych klubów politycznych i merytorycznych komisji rady miał nie tylko charakter oficjalny. Chcemy rozszerzyć współpracę z Powiatem Sonneberg o kolejne dziedziny i oprzeć ją na wzajemnych kontaktach poszczególnych podmiotów, a nie tylko samorządów – powiedział Paweł Rajski.

Przypomnijmy, że porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Sonneberg podpisano 29 lipca 2009 roku. Dokument sformalizował wzajemne kontakty pomiędzy samorządami, która rozwijały się od 2007 roku. Znacznie wcześniej, bo od 2003 roku powiatowe szkoły z partnerami Południowej Turyngii (Suhl, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg) realizowały wiele wspólnych projektów unijnych polegających na wymianie młodzieży i nauczycieli.

* dsc_0099_do_strony.jpg

* dsc_0064_do_strony.jpg

Podczas ubiegłorocznej wizyty niemieckiej delegacji w Polsce zacieśniła się współpraca pomiędzy szkołami muzycznymi obu powiatów, czego wyrazem będzie udział powiatowego Big Bandu w tegorocznym, prestiżowym festiwalu „Internationale Sonneberger Jazztage”. Równocześnie zainicjowano współpracę pomiędzy Muzeum Ostrowa Wielkopolskiego a Niemieckim Muzeum Zabawek, czego pierwszym namacalnym efektem ma być wystawa zabawek w Ostrowie tuż po zakończeniu remontów w obu placówkach. Wzajemne kontakty nawiązały również placówki medyczne: ostrowski ZZOZ oraz Klinika Medinos w Sonnebergu, które realizowały wspólnie projekt staży dla pielęgniarek.

- Cieszę się, że współpraca tak dobrze rozwija się w dziedzinie edukacji. Jest to autentyczna wymiana doświadczeń, a nie tylko martwy zapis na papierze. Pomimo trudności językowych jest szczera chęć porozumienia i wzajemne wsparcie pomiędzy samorządowcami. Chciałabym, aby kolejne wizyty ukierunkowane były na konkretną współpracę w kolejnych dziedzinach np. gospodarki, zdrowia i kultury - powiedziała starościna przekazując szklaną ozdobę z wygrawerowanym przesłaniem „Życie to działanie”.

Odwiedzin: 329