OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zwiedzili Chorwację
25 września 2013 roku

Zwiedzili Chorwację

W dniach od 8 do 18 września 2013 roku, 80-osobowa grupa słuchaczy i sympatyków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w kolejnej, po Grecji i Hiszpanii, wyprawie zagranicznej  -  tym razem do Chorwacji.

Miejscem stałego zakwaterowania był hotel „Medena” koło Trogiru w Dalmacji nad Morzem Adriatyckim.

W programie turystycznym było zwiedzanie: Trogiru, Dubrownika, Splitu, Szybenika oraz Parku Narodowego Krka i słynnych Jezior Plitwickich. Odbył się także piknik rybny wraz z opłynięciem najbliższych wysp okolic Trogiru.

* chorwacja_4_karta_2013_965

Głównym jednak celem wyprawy było zapoznanie się z dziejami i bieżącym życiem ludności krajów bałkańskich, poznanie zabytków kultury oraz bieżącej problematyki społecznej Chorwacji - najmłodszego członka Unii Europejskiej, a jednocześnie było okazją do nawiązania kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości, czemu sprzyjała umiejętność posługiwania się przez słuchaczy językiem angielskim i niemieckim.

Wiedzę grupa miała okazję zdobywać i ugruntowywać dzięki dr Andrzejowi Jagielle, który nie tylko pełnił funkcję kompetencyjnego pilota, ale także prezentował informacje związane z historią, geografią, życiem gospodarczym, społecznym i politycznym państw Półwyspu Bałkańskiego.

Wyprawa odbyła się w ramach współpracy OUTW z Biurem Podróży „Travel&STYL”.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 306