OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powtórka przed …
1 października 2013 roku

Powtórka przed …

To już była siódma edycja warsztatów naukowych, zorganizowanych w dniach od 24 do 27 września 2013 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w których wzięli udział uczniowie z koła humanistycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zagadnieniem wiodącym tegorocznych spotkań było: Przestrzeń historyczna – terytorium, krajobraz, kultura.

W zajęciach, które odbyły się 26 IX 2013 r. uczniowie wysłuchali wykładów prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego: „Orbis terrarium jako obszar wspólnej egzystencji w starożytności” i prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego: „Socjotopografia miasta średniowiecznego w Polsce”. Czas między wykładami przeznaczony był na pracę uczniów w wybranych siedmiu grupach warsztatowych z tekstami źródłowymi. Materiały analizowano od przykładowego tematu z epoki starożytnej: „O świątyniach, czyli gdzie i jak mieszkali rzymscy bogowie?”, poprzez: „Rolę wojska kwarcianego w systemie obrony siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej” do problematyki regionalnej np. „Panoramy, place, ulice. Przestrzeń kulturowa miast na dawnych pocztówkach i fotografiach”. W dodatkowej grupie VIII odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie Historycznej 2013/2014, które prowadził dr hab. Michał Zwierzykowski.

* dsc00453

Dla opiekunów zorganizowano spotkanie z przedstawicielami: Instytutu Historii UAM, Centrum Turystyki Kulturowej Trakt i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, poświęcone m.in. zapoznaniu się z wybranymi fragmentami podręcznika dla edukatorów pt.: „Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu” oraz prelekcji nt możliwości pozyskiwania środków na projekty edukacyjne z grantów samorządowych i unijnych.

Dla młodych adeptów muzy Klio, Instytut Historii UAM przygotował cyfrową wersję książki-informatora VII spotkań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz certyfikaty. Możliwe, że niektórzy z uczestników zdecydują się na studia historyczne, wybierając z bogatej palety ofert instytutu od Zakładu Historii Starożytnego Wschodu do Zakładu Kultury i Myśli Politycznej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 196