OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zapraszamy na noc w koszarach
1 października 2013 roku

Zapraszamy na noc w koszarach

Odnowione budynki Zespołu Szkół Usługowych, które dawniej mieściły koszary 155 Pułku Piechoty im. Helmuta Moltkego, 7 listopada 2013r. znów przeniosą się w czasy Republiki Ostrowskiej i II Rzeczypospolitej. Projekt edukacyjny „Noc w Koszarach” jest zainicjowany z myślą o gimnazjalistach.

Zespół koszar 155. Pułku Piechoty im. Helmuta Moltkego zbudowano w 1867 r. Dwa potężne budynki przy dzisiejszej ulicy Wolności otrzymały neogotyckie zdobienia. W dniu 12 listopada 1918 r. Niemiecka Rada Żołnierska zmuszona została do przekazania koszar tworzonemu 1. Pułkowi Piechoty Polskiej. Po latach żołnierskiej służby zabudowania pełnią obecnie funkcje cywilne. Działa w nich powiatowa jednostka - Zespół Szkół Usługowych.

* dsc_5319

„Noc w koszarach” jest częścią obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz obchodów Święta Szkoły upamiętniającego odsłonięcie na budynku szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej Republice Ostrowskiej. Projekt realizowany jest przy współpracy z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznych, która pomagając w przygotowaniu koszarowej scenerii oraz udostępniając eksponaty na wystawę pozwoli młodzieży spotkać się z historią w jej żywym obrazie.

- Zapraszamy grupy młodzieży gimnazjalnej 7 listopada w godzinach od 15:00 do 21:00 do odbycia żywej lekcji historii związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz czasami II Rzeczypospolitej. W trakcie, pokazów, zajęć, prelekcji i wystaw młodzież będzie mogła przenieść się w tamte burzliwe czasy, poznać historyczne postacie związane z Ostrowem, naszymi koszarami, poczuć klimat historii w niepowtarzalnej scenerii, a nawet spróbować żołnierskiej grochówki – mówi Dariusz Kaczmarek dyrektor ZSU.

Na dziedzińcu szkoły-koszar przy ul. Wolności 10-12 ustawione będą eksponaty wojskowe obrazujące historię tamtych czasów --rekonstrukcja historyczna obrazować będzie szańce, wartownie i koszarowe życie. A w budynku będzie można obejrzeć wystawę poświęconą koszarom i II Rzeczypospolitej. W trakcie imprezy funkcjonować będzie szkolne kino wyświetlające filmy o tematyce wojskowej.

Projekt przeznaczony jest dla grup uczniów z II i III klas gimnazjalnych. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, zgłoszenia do udziału przyjmowane są telefonicznie, faksem (tel/fax 62 736 51 82) lub drogą mailową (zsu@osw.pl) do 30 października 2013r. Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zsu.osw.pl. Program imprezy prezentujemy poniżej.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 246