OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Małe” biennale
1 października 2013 roku

„Małe” biennale

Organizowane w MDK biennale grafiki i ekslibrisu rozstrzygnięte. Jury spośród autorów niemal 150 prac wybrało 15 najlepszych, którym wręczyło nagrody.

Powiatowe Biennale Grafiki i Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży „Podróże małe i duże” zostało zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury już po raz siódmy. W tym roku na ten wyjątkowy konkurs plastyczny nadesłano 144 prace. Ich autorami byli młodzi twórcy z powiatów: ostrowskiego, pleszewskiego i kaliskiego. Oceniało je jury w składzie: przewodniczący dr Maciej Guźniczak – pracownik naukowo-dydaktyczny WPA UAM w Kaliszu, Anna Stoch – plastyczka oraz Grzegorz Wajchert – plastyk (absolwenci WPA UAM w Kaliszu). Komisja postanowiła przyznać 15 równorzędnych nagród oraz 24 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych. Uczestnikom biennale, zwycięzcom i wyróżnionym, a także ich opiekunom gratulowała podczas ogłoszenia werdyktu dyrektor MDK Anna Torz. Zwycięskie prace można natomiast oglądać w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek”, mieszczącej się w placówce przy ul. Gimnazjalnej 5.

* biennale_3.jpg

WERDYKT JURY 

Powiatowego Biennale Grafiki i Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży

„Podróże małe i duże”

I kategoria wiekowa: klasy I-III

Nagrody:

- Oliwia Strąk 6 lat, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp., n-lka: Violetta Lebda

- Wiktoria Nowacka 7 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,     n-lka: Marta Filipczak

- Laura Filipczak 8 lat, za zestaw prac, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Nadia Sikorska 7 lat, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wlkp.,   n-lka: Anna Karpińska

Wyróżnienia:

- Maja Molka 8 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Nikola Gąsiorowska 7 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,    n-lka: Marta Filipczak

- Martyna Guzdecka 9 lat, za zestaw prac, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Marcin Woźniak 10 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,        n-lka: Marta Filipczak

- Katarzyna Pietrzak 10 lat,  Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Nataniel Gryczka 7 lat, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wlkp., n-lka: Anna Karpińska

- Eryk Bogusławski 7 lat, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wlkp., n-lka: Anna Karpińska

II kategoria wiekowa: klasy IV-VI

Nagrody:

- Patryk Pietrzak 11 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Weronika Guźla 11 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Dominik Maciejewski 13 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Agnieszka Franczak 13 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Justyna Komorowska 13 lat,   Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Klaudia Adamek 12 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Mateusz Harendarz, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

Wyróżnienia:

- Maria Mikołajczyk 12 lat, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, n-lka: Grażyna Waliszewska

- Patrycja Kryszczak 10 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Paulina Bogusławska 13 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Kamila Nowak-Maślińska 11 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Dominik Maciejewski 13 lat, za zestaw prac,  Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp., n-lka: Magdalena Przegoń

- Alicja Grabarek 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp., n-lka: Magdalena Przegoń

- Zuzanna Duleba 11 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Martyna Kowalska 11 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,    n-lka: Marta Filipczak

- Alicja Mituła 13 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, n-lka: Marta Filipczak

- Zuzanna Sztukowska 11 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Jakub Świątek 11 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Miłosz Kuroch 11 lat, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Maja Bogacka 11 lat, Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10” w Ostrowie Wlkp., n-lka: Marta Filipczak

III kategoria wiekowa: gimnazja

Nagrody:

- Hubert Płóciennik 14 lat, Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendler w Lamkach, n-l: Jerzy Wiśniewski

- Anna Chlasta 16 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp.,  n-lka: Paulina Dobrzyńska

- Martyna Wasielewska 15 lat,  Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

Wyróżnienia:

- Matylda Kasprzak 16 lat, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, n-lka: Grażyna Waliszewska

- Julita Kozłowicz 16 lat, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, n-lka: Grażyna Waliszewska

- Anna Wołowicz 15 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

IV kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne

Nagrody:

- Aneta Lewandowska 18 lat, za zestaw prac, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

Wyróżnienia:

- Arkadiusz Głodek 17 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., n-lka: Paulina Dobrzyńska

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 959