strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Zespołu Szkół...
3 października 2013 roku

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Numer projektu: RPWP.05.02.02-30-003/10

Źródło finansowania: WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego

Całkowita wartość projektu: 1 181 807,24 PLN

Wartość dofinansowania: 886 355,43 PLN

Czas trwania projektu: 09.03.2010 – 03.10.2011

Streszczenie projektu

Przedmiotem realizacji projektu było pozyskanie profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu dydaktycznego (192 szt.) dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZST-E CKU) w Ostrowie Wielkopolskim do: laboratorium pomiarowego, pracowni CNC, pracowni spawalniczej oraz pracowni elektromechaniki pojazdowej. Powstały zatem 4 pracownie do praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia ustawicznego realizowanego przez ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim. Bezpośrednim rezultatem projektu była liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu, która wyniosła 658 osób. Zakupiony sprzęt poprawił warunki kształcenia ustawicznego na terenie powiatu ostrowskiego i przyczynił się do osiągnięcia następujących efektów: zaspokojenie podstawowych potrzeb oświaty powiatu ostrowskiego w zakresie kształcenia zawodowego dla dorosłych w zawodach mechanicznych i motoryzacyjnych, podniesienie jakości nauczania i zdawalności egzaminów zawodowych wśród absolwentów, wypełnienie standardów edukacyjnych w zakresie bazy dydaktycznej wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji do kształcenia dorosłych w zawodach mechanicznych i motoryzacyjnych (technik mechanik o specjalności spawalnictwo, obróbka skrawaniem, technik pojazdów samochodowych ze specjalizacją diagnostyka pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdowy, mechanik pojazdowy, operator maszyn do obróbki skrawaniem, ślusarz), zmniejszenie się liczby osób bez przygotowania zawodowego w powiecie ostrowskim poprzez oferowanie bezpłatnego uzyskania wykształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie osób dorosłych (w tym z terenów wiejskich) poprzez organizację kursów zawodowych, uzyskanie kompetencji zawodowych odpowiadającym potrzebom rynku pracy w zakresie nowoczesnych technologii. Funkcjonowanie w ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp. nowoczesnych pracowni, umożliwia kształcenie ustawiczne na bardzo wysokim poziomie i pozwala na przygotowanie osób dorosłych do pracy w najlepszych przedsiębiorstwach branży zaawansowanych technologii.

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 204