strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego...
3 października 2013 roku

Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego

Exchanging experiences with in – service training of firemen from County Headquarters of the State Fire Service from Ostrów Wielkopolski

Numer projektu: 2010-1-PL1-LEO03-10677

Źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci (VETPRO)

Całkowita wartość projektu: 77 968,00 PLN

Wartość dofinansowania: 77 968,00 PLN 

Czas trwania projektu: 01.09.2010 – 31.08.2011 

Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Ostrowie Wielkopolskim. Instytucjami partnerskimi w projekcie były Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szentendre (Szentendre Varos Onkormanyzata Hivatasos Tuzoltosaga) oraz Miasto Suhl (organ prowadzący Komendę Miejską Straży Pożarnej w Suhl - Feuerwehr Suhl).

Uczestnikami projektu było 12 strażaków zawodowych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy, którzy wzięli udział w wymianie są odpowiedzialni za szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, a także członków 101 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Czas trwania projektu, to 12 miesięcy (od września 2010 do sierpnia 2011), natomiast czas trwania mobilności, to 2 razy po 1 tygodniu (tygodniowa wymiana 6-osobowej grupy szkoleniowców w Szentendre oraz tygodniowa wymiana 6-osobowej grupy szkoleniowców w Suhl).

Głównym celem projektu było wspieranie międzynarodowej mobilności osób odpowiedzialnych za szkolenie i kształcenie zawodowe strażaków z terenu Powiatu Ostrowskiego. Celem projektu był również rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego strażaków, dzięki którym wzrasta standard oraz jakość organizowanych szkoleń zawodowych. Poznane podczas wymian w Szentendre i Suhl nowe, innowacyjne metody szkoleniowe, zostały trwale wdrożone do procesu szkolenia zawodowego strażaków z Powiatu Ostrowskiego.

Umożliwienie mobilności strażakom (szkoleniowcom) pozwoliło udoskonalić i zaktualizować ich kompetencje dotyczące nowoczesnej organizacji szkoleń zawodowych dla strażaków. Ponadto możliwość wymiany doświadczeń z niemieckimi i węgierskimi szkoleniowcami (strażakami), porównania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków w Niemczech, na Węgrzech i w Polsce, pozwoliło na zdobycie przez uczestników projektu nowych doświadczeń na skalę europejską dotyczących systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego strażaków w Europie.

Uczestnicy projektu na podstawie posiadanej już wiedzy oraz zdobytych nowych doświadczeń w trakcie wymiany w Suhl i w Szentendre przygotowali multimedialną prezentację na temat stosowanych praktyk szkoleniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i reagowania na zagrożenia specjalistycznych służb ratowniczych w Niemczech i na Węgrzech.

Miejscem pierwszej wymiany była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szentendre, natomiast drugiej - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Suhl. Obie komendy mieszczą się w nowoczesnych obiektach i dzięki swojej znakomitej bazie szkoleniowej oraz kompetentnej kadrze szkoleniowców pozwoliły na profesjonalną realizację projektu.

* image1

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 326