strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych...
3 października 2013 roku

Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice

Numer projektu: 2010-1-PL1-LEO01-10039

Źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci (IVT) 

Całkowita wartość projektu: 104 331,00 PLN

Wartość dofinansowania:     104 331,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.09.2010 – 30.07.2011  

Streszczenie projektu

Instytucją wnioskującą w projekcie „Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice”     był Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZST). Instytucją partnerską w projekcie była Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg). Uczestnikami projektu było 15 uczniów ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Są to przyszli technicy elektronicy i mechatronicy. Czas trwania projektu określono na 10 miesięcy (od 1 września 2010 do 30 lipca 2011 roku), czas trwania stażu to 2 tygodnie. Staże zostały zrealizowane w jednej 15-osobowej grupie w maju 2011 roku. Celem głównym projektu było wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie młodzieży osobistego rozwoju oraz zwiększenia szans na Europejskim Rynku Pracy. Projekt odpowiadał zatem na potrzeby Europejskiego Rynku Pracy i na związane z tym wymagania stawiane młodym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych. Ważnym celem projektu było również poznanie przez uczniów innowacji w mechatronice, poprawa ich kompetencji językowych (terminologia fachowa, język branżowy) oraz poznanie kultury naszego sąsiada. Rezultatem (produktem końcowym) projektu był projekt i wykonanie logo szkoły przy użyciu maszyn CNC. Miejsce stażu to Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (SBBS), która jest jedną z najnowocześniejszych placówek kształcących w zawodzie mechatronik na terenie Turyngii. Posiada znakomitą bazę sprzętową oraz świetnie wyszkoloną i kompetentną kadrę.

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 185