OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych...
3 października 2013 roku

Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice

Numer projektu: 2010-1-PL1-LEO01-10039

Źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci (IVT) 

Całkowita wartość projektu: 104 331,00 PLN

Wartość dofinansowania:     104 331,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.09.2010 – 30.07.2011  

Streszczenie projektu

Instytucją wnioskującą w projekcie „Europejski mechatronik – staże w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice”     był Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZST). Instytucją partnerską w projekcie była Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg). Uczestnikami projektu było 15 uczniów ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Są to przyszli technicy elektronicy i mechatronicy. Czas trwania projektu określono na 10 miesięcy (od 1 września 2010 do 30 lipca 2011 roku), czas trwania stażu to 2 tygodnie. Staże zostały zrealizowane w jednej 15-osobowej grupie w maju 2011 roku. Celem głównym projektu było wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie młodzieży osobistego rozwoju oraz zwiększenia szans na Europejskim Rynku Pracy. Projekt odpowiadał zatem na potrzeby Europejskiego Rynku Pracy i na związane z tym wymagania stawiane młodym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych. Ważnym celem projektu było również poznanie przez uczniów innowacji w mechatronice, poprawa ich kompetencji językowych (terminologia fachowa, język branżowy) oraz poznanie kultury naszego sąsiada. Rezultatem (produktem końcowym) projektu był projekt i wykonanie logo szkoły przy użyciu maszyn CNC. Miejsce stażu to Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (SBBS), która jest jedną z najnowocześniejszych placówek kształcących w zawodzie mechatronik na terenie Turyngii. Posiada znakomitą bazę sprzętową oraz świetnie wyszkoloną i kompetentną kadrę.

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 232