strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół...
3 października 2013 roku

Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27100

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Całkowita wartość projektu: 270 823,80 PLN

Wysokość dofinansowania:     100%

Czas trwania projektu: 05.01.2013 – 30.01.2014  

Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerami w projekcie są szkoły niemieckie i angielskie. Uczestnicy projektu to grupa 26 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. Uczestników projektu podzielono na 5 grup, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży realizowany jest w 5 grupach, w placówkach partnerskich w Anglii i Niemczech, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. Czas trwania staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez grupę 26 uczniów szkoły. Realizacja projektu umożliwi uczniom zapoznanie się ze angielskimi i niemieckimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym w danym kraju wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, wykonywaniem usług lub produkcji, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych,  z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samą kulturą bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie mogą porównać polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej i elektrycznej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży motoryzacynej i elektrycznej oraz w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe.

* image2

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 170