strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego...
3 października 2013 roku

Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27663

Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ - Leonardo da Vinci (VETPRO) 

Całkowita wartość projektu: 341 657,78 PLN

Wartość dofinansowania:     341 657,78 PLN

Czas trwania projektu: 01.09.2012 – 31.12.2013  

Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostrowski. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Raahe Vocatinal Institute - Ruukki Agricultural Institute, Bildungs- und Beratungszentrum - BBZ Berlin, Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg oraz Berufsbildungs- und Technologiezentrum BTZ Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu jest 46 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 7 grup, zgodnie z dziedziną kształcenia zawodowego, którą reprezentują. Programy wymian realizowane będą w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Berlinie, Sonneberg oraz Rohr, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji wymian. Czas trwania projektu przewidziano na 16 miesięcy, natomiast czas trwania poszczególnych wymian, to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim poprzez nabycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji przez grupę 46 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym nauczycieli zawodowych języków obcych. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się uczestników z innowacyjnymi praktykami w dziedzinie kształcenia zawodowego i ich transfer do placówki macierzystej, transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, zapoznanie się z aktywnymi metodami nauczania słownictwa zawodowego, poznanie nowoczesnych, zorientowanych na komunikację metod nauczania, poznanie zastosowania innowacyjnych narzędzi w nauczaniu języka obcego (e-book, narzędzia multimedialne), zapoznanie się z technikami motywowania uczniów oraz z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Finlandii. Ponadto uczestnicy projektu: zapoznają się z organizacją praktycznej nauki zawodu i metodami prowadzenia zajęć zawodowych, zaktualizują i poszerzą swoją wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych, zapoznają się z europejskim systemem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz z dualistycznym systemem kształcenia i z mechanizmami współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym, a światem pracy. Projekt w sposób zintegrowany łączy mobilność wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników projektu. Realizacja projektu w oparciu o doświadczenie i bazę dydaktyczną partnerów projektu, zapewni uczestnikom nabycie umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych na co dzień w przemyśle, wyspecjalizowanej wiedzy, doskonalenie umiejętności praktycznych, poznanie systemu edukacyjnego kraju oraz zapoznanie się z interesującymi pomysłami i rozwiązaniami metodycznymi. Projekt zapewni tzw. job shadowing, zapoznanie się z nowatorskimi i kreatywnymi technikami rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności komunikacyjnych, ze sposobami zachęcania uczniów do aktywnego, równego udziału w klasowych dyskusjach, również introwertyków. Istotnym elementem rozwoju zawodowego nauczycieli będzie uczestnictwo w warsztatach z zakresu aktywnych metod nauczania słownictwa zawodowego z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii audiowizualnych. Uczestnictwo w projekcie, to także poznanie i zobaczenie stylu życia i postępowania ludzi innych kultur. Uczestnicy projektu zapoznają się z również z systemem ECVET (European Credit System for Vocational Eeducation and Training), co będzie istotne dla rozwoju szkół Powiatu Ostrowskiego. Miejsca realizacji poszczególnych wymian, to placówki partnerskie w Plymouth, Raahe, Berlinie, Sonneberg oraz Rohr, które dzięki swojej wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców, pozwolą na pełną realizację programów wymian i osiągnięcie celów projektu. Wszystkie placówki zapewniają ponadto opiekunów merytorycznych projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników projektu i realizację programów kulturowych.

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 229