strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół...
3 października 2013 roku

Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-26977

Źródło finansowania:     projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE) 

Całkowita wartość projektu: 277 637,25 PLN

Wartość dofinansowania:     277 637,25 PLN

Czas trwania projektu: 01.02.2013 – 30.11.2013  

Streszczenie projektu

Instytucją wnioskującą w projekcie jest Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZSBE), natomiast instytucjami partnerskimi są Centrum Kształcenia Zawodowego w Walldorf (Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. Aus- und Fortbildungszentrum Walldorf) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Raahe (Raahen Ammattiopisto). Uczestnicy projektu, to 30 uczniów technikum w ZSBE w Ostrowie Wielkopolskim kształcących się w specjalnościach: budownictwo, geodezja oraz urządzenia sanitarne. Czas trwania projektu został określony na 10 miesięcy (od lutego 2013 do listopada 2013), natomiast czas trwania staży w Walldorf oraz w Raahe, to 2 tygodnie. Projekt w sposób kompleksowy łączy w sobie mobilność wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników projektu. Rozwój zawodowy uczestników projektu, zapewniony będzie dzięki realizacji staży w nowoczesnych centrach kształcenia zawodowego w Niemczech (Walldorf) i Finlandii (Raahe). Realizacja projektu stanowić będzie wsparcie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji (w dziedzinach budownictwa, geodezji i urządzeń sanitarnych), mających na celu ułatwienie młodzieży osobistego i zawodowego rozwoju, a także zwiększenia szans na regionalnym i europejskim rynku pracy. Realizacja projektu ma za zadanie również pokazać jego uczestnikom, jak atrakcyjne może być kształcenie zawodowe, a także wskazać znaczenie mobilności, dzięki której młode osoby mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe, a tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy dla potencjalnych pracodawców. Cele projektu skupiają na wspieraniu jego uczestników w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, a także w zdobywaniu i wykorzystaniu posiadanych już wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie im rozwoju osobistego oraz możliwości zatrudnienia i uczestnictwa w europejskim rynku pracy. Kolejnym ważnym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz mobilności, dzięki której uczestnicy projektu mogą zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić swoje kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Następne cele szczegółowe projektu, to poprawa kompetencji językowych, szczególnie tych związanych z językiem zawodowym, branżowym (niemieckim oraz angielskim) oraz kulturowych, polegających na poznaniu innych kultur, tradycji i zwyczajów (w tym przypadku Niemiec - Land Turyngia i północnej części Finlandii). Realizacja wszystkich powyższych celów będzie możliwa dzięki umożliwieniu uczestnikom projektu mobilności zagranicznej i odbycia staży zawodowych w zakresie budownictwa, geodezji i sanitarki w centrach kształcenia zawodowego w Walldorf i Raahe. Wykonanie głównych zadań w projekcie przez poszczególne grupy uczestników, a mianowicie wytyczenie i wykonanie fundamentów budynku wraz przewodami odpływowymi instalacji kanalizacyjnej (staże 16 osobowej grupy uczestników w Walldorf) oraz zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej na podmurówce betonowej (staże 14 osobowej grupy uczestników w Raahe), poprzedzone zostanie oczywiście zajęciami teoretycznymi i przede wszystkim praktycznymi przy wykorzystaniu bogatej bazy dydaktycznej obu placówek. Programy staży dla wszystkich grup uczestników projektu zostały tak przygotowane, aby odpowiadały na potrzeby uczniów w zakresie podniesienia ich kompetencji zawodowych (związanych z budownictwem, geodezją, sanitarką), językowych (język zawodowy niemiecki oraz angielski) i interkulturowych (kultura, tradycja Niemiec oraz Finlandii). Miejsca realizacji staży dla uczestników projektu, to Centrum Kształcenia Zawodowego w Walldorf oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Raahe. Obie placówki posiadają doskonałą bazę dydaktyczną oraz kompetentną kadrę szkoleniowców i gwarantują profesjonalną realizację projektu.

* image1

* image2

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 202