strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych...
3 października 2013 roku

Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27131

Źródło finansowania:     projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE) 

Całkowita wartość projektu: 225 498,46 PLN

Wartość dofinansowania:     225 498,46 PLN

Czas trwania projektu: 01.02.2013 – 30.11.2013  

Streszczenie projektu

Instytucją wnioskującą w projekcie jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZST). Instytucjami partnerskimi w projekcie są Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg) oraz Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK z siedzibą w Plymouth. Uczestnikami projektu jest 25 uczniów ZST w Ostrowie Wielkopolskim, którzy zostaną podzieleni na dwie grupy uczestników – 15 osobową grupę mechatroników, którzy realizować będą 2 tygodniowe staże w Sonneberg oraz 10 osobową grupę informatyków, którzy realizować będą 2 tygodniowe staże w Plymouth. Są to przyszli technicy mechatronicy oraz informatycy. Czas trwania projektu określono na 10 miesięcy, tj. od 01 lutego do 30 listopada 2013 roku. Celem głównym projektu jest wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie młodzieży osobistego rozwoju oraz zwiększenia szans na Europejskim Rynku Pracy. Projekt odpowiada na potrzeby uczestników projektu związane z wymaganiami, które młodym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych stawia rynek pracy. Cele projektu skupiają się na zdobyciu przez uczestników projektu nowej wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem w zawodzie mechatronika oraz informatyka (w tym poznaniu słownictwa technicznego dotyczącego tematyki projektu), a także poznaniu innowacyjnych metod szkolenia przyszłych mechatroników oraz informatyków, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów ZST na europejskim rynku pracy. Realizacja staży pozwoli 15 osobowej grupie mechatroników zapoznać się z nowoczesnymi technologiami produkcji przy zastosowaniu maszyn sterowanych numerycznie, będą mogli oni również pogłębić swoją wiedzę na temat programowania maszyn CNC. Uczniowie w trakcie staży stworzą własne programy do toczenia i frezowania, będą mogli dokonać analizy ewentualnych błędów wykrytych przez program, a tym samym znacznie rozszerzą swoją wiedzę z zakresu mechatroniki, elektroniki i automatyki. Natomiast 10 osobowa grupa informatyków, będzie odbywała staże w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Uczestnicy będą mogli poznać praktyczne zastosowania informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz potencjalnych użytkowników lub zleceniodawców. Rezultaty projektu, to w przypadku grupy mechatroników, wykonanie produktu końcowego w postaci zaprojektowania, a następnie wykonania na maszynie CNC loga szkoły (ZST) oraz loga Powiatu Ostrowskiego. Grupa informatyków realizująca staże w Plymouth, zaprojektuje a następnie wykona nową stronę internetową ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Programy staży dla wszystkich grup uczestników projektu zostały tak przygotowane, aby odpowiadały na potrzeby uczniów w zakresie podniesienia ich kompetencji zawodowych (w zakresie mechatroniki, elektroniki i informatyki), językowych (język zawodowy niemiecki oraz angielski) i interkulturowych (kultura, tradycja Niemiec oraz Wielkiej Brytanii). Miejsca realizacji staży przez uczestników projektu, to Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg oraz Tellus Group Plymouth. Obie placówki zapewniają doskonałą bazę dydaktyczną oraz kompetentną kadrę szkoleniowców i gwarantują profesjonalną realizację projektu. Posiadają one także duże doświadczenie w realizacji projektów staży i wymian międzynarodowych.

* image1

* image2

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 176