OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wielkopolski Dzielnicowy Roku 2013
7 listopada 2013 roku

Wielkopolski Dzielnicowy Roku 2013

St.sierż. Robert Barczak reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, zajął 2 miejsce w wojewódzkim etapie VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Nagrodę odebrał z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego.

W wojewódzkim etapie turnieju, tradycyjnie objętym honorowym patronatem przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, udział wzięły reprezentacje wszystkich 31 komend miejskich i powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. Każda z reprezentacji składała się z dwóch policjantów dzielnicowych, którzy tego zaszczytu dostąpili poprzez odniesienie zwycięstwa w kwalifikacjach przeprowadzonych na poziomie komend miejskich i powiatowych Policji. W ten sposób na wojewódzki finał zawodów stawiła się elita wielkopolskich policjantów tej specjalności.

* Robert Barczak

Pierwsze miejsce w zawodach zdobył st. sierż. Marek Sowa z  Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Natomiast drugie miejsce w turnieju wywalczył st. sierż. Robert Barczak z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. Wymienieni funkcjonariusze stanowić będą skład reprezentacji wielkopolskiego garnizonu Policji na VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, które rozegrane zostaną jeszcze w bieżącym miesiącu w Szkole Policji w Katowicach.

St.sierż. Robert Barczak na co dzień pracuje w Posterunku Policji w Sośniach. Służbę w Policji rozpoczął 7 lat temu, początkowo w Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krotoszynie, skąd w 2009 roku, na własną prośbę, przeniesiony został do KPP w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcję dzielnicowego pełni od 2011 roku.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek gratulując wyróżnionym znakomitych wyników podkreślił wagę profesji dzielnicowego dla funkcjonowania społeczeństwa porównując ją do roli jaką w systemie służby zdrowia pełni lekarz pierwszego kontaktu. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski ze swojej strony podkreślił, iż dzielnicowi są filarem służby prewencyjnej, co wymaga podjęcia szczególnych działań mających na celu zapewnienie każdemu z funkcjonariuszy nowoczesnego i uniwersalnego warsztatu pracy, który decyduje nie tylko o efektywności poszczególnych policjantów, lecz całej formacji policyjnej. Przy tej okazji warto podkreślić, że według ostatnich danych opublikowanych we wrześniu przez CBOS Policja cieszy się zaufaniem aż 66% obywateli naszego kraju. Daje to wynik identyczny jak w przypadku ocen Polaków dla pracy Prezydenta RP i wojska. Warto również zauważyć, iż tylko wybrane media odnotowują wyższe wskaźniki zaufania społecznego w grupie instytucji publicznych. To niewątpliwie również stanowi zarówno powód do dumy, jak i o sukcesach najliczniejszej formacji policyjnej - dzielnicowych.

Triumfatorów zawodów nagrodził także Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 372