OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bezpieczniej ścieżką rowerową
8 listopada 2013 roku

Bezpieczniej ścieżką rowerową

Dwukilometrowy odcinek ścieżek rowerowych, po obu stronach jezdni, powstaje na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolski. Inwestycja ta to wspólne przedsięwzięcie powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa, które ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu w tej części miasta.

Ulica Limanowskiego to jedna z najbardziej obciążonych ruchem rowerowym dróg w Ostrowie, a ilość rowerzystów ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. O zakresie I etapu inwestycji, skali robót i planach na przyszłość poinformowano dziennikarzy podczas briefingu w dniu 8 listopada 2013 r.

* dsc_0083.jpg

- Nie ma wątpliwości, że to zadanie jest bardzo potrzebne, bo przez drogę powiatową prowadzi dojazd m.in. do ośrodka Piaski –Szczygliczka. My chcemy, żeby to był dojazd bezpieczny. Tędy poruszają się przecież całe rodziny także z małymi dziećmi, dlatego bezpieczeństwo jest priorytetem. Dla nas jest to istotna rzecz z jeszcze jednego powodu. To zaczątek zadnia, które chcielibyśmy w przyszłości kontynuować i poprowadzić w kierunku lotniska w Michałkowie. Mamy wiele sygnałów, że jest duże zapotrzebowanie na bezpieczny dojazd do tego miejsca - mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Ul. Limanowskiego to swojej części także element Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, co dodatkowo zwiększa ilość rowerzystów w tym rejonie.

Ścieżka będzie ułatwieniem i bezpiecznym dojazdem do ośrodka Piaski Szczygliczka. Jest to początek inwestycji. Nie ukrywam, że myślimy o tym, aby zadanie to zakończyć przebudową całej ulicy Limanowskiego – powiedział Jarosław Urbaniak dodając jednocześnie, że o skali środków na przyszły rok będzie można powiedzieć dopiero po zakończeniu prac nad przyszłorocznym budżetem.

* dsc_0063.jpg

* dsc_0093.jpg

Koszt I etapu prac wynosi 400 tys. złotych, po 200 tys. z budżetu Powiatu Ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku wykonana zostanie kładka dla pieszych i rowerzystów przez Ołobok, pod którą wylano już betonowe podpory oraz dwukierunkowa ścieżka od ul. Nadbrzeżnej do ul. Plażowej – wzdłuż zbiornika Piaski-Szczygliczka. W przyszłym roku powstaną ścieki rowerowe od Al. Słowackiego do ul. Nadbrzeżnej po obu stronach jezdni.

- Chcemy, aby powstające ścieżki zostały wykonane w standardzie, który będzie powielany w całym Powiecie Ostrowskim. Nowe ścieżki będą miały bitumiczną nawierzchnię, będą po obu stronach jezdni, jednokierunkowe, o szerokości 1,5 metra. Ze względu na warunki terenowe w rejonie Kompleksu Borowianka oba kierunki ścieżki przeniesione będą na jedną stronę drogi – wyjaśnił Piotr Śniegowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Budowa ścieżki nie będzie oznaczać likwidacji miejsc parkingowych w rejonie cmentarza. W tym miejscu wybudowana zostanie zatoka postojowa wzdłuż jezdni z podobną co obecnie ilością miejsc dla samochodów. Jak przekonuje dyrekcja PZD inwestycja w minimalnym stopniu ingerować będzie w istniejący drzewostan. Wycięte zostaną jedynie te drzewa, które ewidentnie utrudniają przeprowadzenie ścieki. Dotyczy to m.in. drzew w rejonie ul. Torowej i Grunwaldzkiej, które obecnie utrudniają widoczność kierowcom włączającym się do ruchu na ul. Limanowskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 252