OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Historyczny Konkurs Fotograficzny w ZSP CKU Przygodzice
8 listopada 2013 roku

Historyczny Konkurs Fotograficzny w ZSP CKU Przygodzice

W czwartek 7 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyło się podsumowanie Historycznego Konkursu Fotograficznego „Odnajdź przeszłość w obiektywie”, połączone z otwarciem wystawy prac uczniów. To już druga edycja konkursu, który ma na celu popularyzację historii poprzez fotografię.

Okazuje się, że młodzież znakomicie potrafi odnaleźć wokół siebie miejsca, obiekty czy przedmioty z przeszłości i odczytać wartość tego dziedzictwa właśnie za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego. Żyjemy w czasach niezwykłej popularności i dostępności fotografii, która jest przecież również formą prawdziwej sztuki. Umiejętność kompozycji, przemyślenia tematu oraz wrażliwość fotografa mogą stworzyć arcyciekawy obraz. Takie są właśnie prace młodzieży, które zostały przysłane do Przygodzic.

* foto_konkurs_7

Fotografie te pozwalają nam lepiej poznać i zrozumieć otaczającą nas przeszłość, ocalają od zapomnienia miejsca i obiekty, które w większości są elementem naszych lokalnych dziejów, choć bywają prace ukazujące przeszłość poza naszym regionem czy nawet krajem. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: „uczniowie gimnazjum” oraz „uczniowie ZSP CKU”.

W pierwszej kategorii najlepsi okazali się: Paula Kamińska z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wlkp. (I miejsce), Izabella Dziadek z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu (II miejsce) oraz Beniamin Mochała z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wlkp. (III miejsce). Wśród uczniów ZSP CKU laureatami konkursu zostali: Edyta Starczan z klasy III b LO (miejsce I), Agata Stępniak z klasy II LOW (miejsce II) oraz Krzysztof Toma z klasy II b LO (miejsce III).Dyplomy i nagrody w konkursie tradycyjnie ufundowała Rada Rodziców ZSP CKU.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 345