OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie ZST ratują życie!
12 listopada 2013 roku

Uczniowie ZST ratują życie!

Kolejna akcja Otwartego Poboru Krwi odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 7 listopada 2013 roku. Wzięło w niej udział 64 uczniów ZST, z czego 54 zostało dopuszczonych do oddania krwi.

Centrum Krwiodawstwa uzyskało w ten sposób 24 litry krwi, która wspomoże osoby potrzebujące w naszym regionie. Akcje poboru krwi odbywają się na terenie Zespołu Szkół Technicznych cyklicznie, zazwyczaj dwa razy do roku, jesienią i wiosną. Do dzisiaj odbyło się ich już około 30. Każdy krwiodawca mógł oddać ok. 450 ml krwi, a potem otrzymywał czekoladę i zwolnienie z lekcji do końca dnia.

* faza 5 z 18

- Cieszę się, że kolejny raz uczniowie naszej szkoły dopisali i wzięli udział w tej szlachetnej akcji. Zbiórka krwi w ZST odbywa się dwa razy do roku, uczniowie chętnie pomagają, nie trzeba ich przekonywać, a dodatkowo sami kilka razy w roku zgłaszają się do stacji krwiodawstwa. Gotowych do pomocy jest więcej osób, jednak nie wszyscy mogą oddać krew, gdyż warunkiem jest pełnoletniość. Takich uczniów zapraszamy na kolejne edycje poboru i jak widać skutecznie – mówi Paweł Jakubowski, organizator akcji, nauczyciel ZST.  

- Każdego dnia krew jest potrzeba nie tylko tym, którzy mieli wypadek, ale również osobom, które ciężko chorują. Zawsze będę wspierał takie akcje. Każdy z nas może kiedyś potrzebować takiej pomocy. Dzięki tej akcji mam dziś wolne w szkole i lepszy nastrój, bo zrobiłem dobry uczynek – mówi jeden z uczniów ZST.

* faza 7 z 18

Organizatorem akcji było szkolne koło PCK oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 205