OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Debata społeczna w Ostrowie Wielkopolskim
14 listopada 2013 roku

Debata społeczna w Ostrowie Wielkopolskim

„Decydujmy Wspólnie” to hasło, pod którym w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się dzisiaj debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Debata miała na celu poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwań mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Debata społeczna odbyła się z udziałem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego. Zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, przyjęli także Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu. O potrzebie organizowania takich debat może świadczyć fakt, że w sumie wzięło w niej udział około 300 mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego.

* dsc_0057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Komendant Wojewódzki oraz Wojewoda Wielkopolski w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników spotkania do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie. Aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowskiego przybliżył wszystkim w swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pytania i problemy ze strony mieszkańców naszego powiatu. Wiele z nich dotyczyło spraw związanych z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Poruszano także kwestie związane z działaniem telefonów alarmowych Policji oraz numeru 112. Zdecydowanym tematem przewodnim debaty okazały się jednak tematy związane z problemem dopalaczy.

Żaden z poruszanych tematów nie pozostał bez odpowiedzi ze strony zaproszonych gości.

* dsc_0050

Uczestnicy debaty zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet, z których wnioski posłużą do planowania kolejnych tego typu przedsięwzięć

Na zakończenie debaty insp. Rafał Batkowski dziękując wszystkim za tak liczny udział,  zaprosił już na kolejne spotkanie w przyszłym roku, podczas którego ostrowska policja zostanie poddana ponownej ocenie lokalnego społeczeństwa. Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak zapewnił, że wszystkie poruszane problemy i postulaty zgłaszane podczas debaty zostaną dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych przez ostrowską policję.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 242