OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odznaczenia od Policji
14 listopada 2013 roku

Odznaczenia od Policji

Starosta Ostrowski Paweł Rajski otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. Wręczenie odznaczeń odbyło się w dniu 12 listopada w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Uroczystość połączona została z obchodami 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Świętem Służby Cywilnej.

* dsc_0003

Podczas obchodów wręczono odznaczenia i nagrody zasłużonym policjantom. Brązowymi Medalami za Zasługi dla Policji przyznanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych uhonorowano także samorządowców. Wśród nich znalazł się Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, a także Prezydent Konina.

Odznaczenia wręczyli Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji inspektor dr Rafał Batkowski.

Komendant Wojewódzki pogratulował odznaczonym i podkreślił wagę współpracy samorządów i to, jak wspierają one, także materialnie, lokalne struktury policji i zapewnianiu bezpieczeństwa.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 152