OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wojewoda w nKlubie
14 listopada 2013 roku

Wojewoda w nKlubie

- Nowoczesny, przestronny i funkcjonalny - to najczęściej pojawiające się opinie o zmodernizowanym byłym Klubie Nauczyciela. Swój były obiekt zwiedzał ostatnio także Wojewoda Wielkopolski i nie krył podziwu dla metamorfozy, jaką w krótkim czasie przeszedł ten budynek.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek przebywał w Ostrowie w dniu 13 listopada 2013 r. w związku z debatą społeczną poświęconą bezpieczeństwu publicznemu. Mimo napiętego programu znalazł czas, by odwiedzić i zwiedzić pomieszczenia obecnego nKlubu, w przeszłości Klubu Nauczyciela.

* dsc_0018

Do 2011 Klub Nauczyciela był częścią majątku podlegającym właśnie Wojewodzie Wielkopolskiemu. Kiedy okazało się, że obiekt został wystawiony na sprzedaż władze Powiatu Ostrowskiego zainteresowały się jego kupnem, by utrzymać funkcję kulturalno-edukacyjną placówki dla całego środowiska.

Wyceniony na 1,2 mln złotych obiekt ostatecznie kupiono za nieco ponad 200 tys. złotych.

- Dziś mogę Panu pokazać w pełnej krasie zmodernizowany nKlub i w imieniu własnym, ale także od całego środowiska oświatowego Powiatu Ostrowskiego powiedzieć dziękuję. Gdyby nie Pana życzliwość i 75-procentowy upust od wyceny nie moglibyśmy kupić Klubu Nauczyciela i nie stać nas byłoby na stworzenie tego nowoczesnego miejsca - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0024

W podziękowaniu za wsparcie Piotr Florek otrzymał od władz Powiatu Ostrowskiego reprodukcje witraży przedstawiających alegorie nauki, techniki i sztuki z ostrowskiej Alma Mater Ostroviensis, jednej z najstarszych szkół w Wielkopolsce.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 350