OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja w ostrowskim szpitalu
15 listopada 2013 roku

Konferencja w ostrowskim szpitalu

Punktualnie o godzinie 10.00 odbyła się konferencja prasowa w ostrowskim szpitalu. - W szpitalu nadal przebywa sześcioro pacjentów. Pięć osób dorosłych przebywa na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz jedno dwuletnie dziecko z oparzeniami na Pododdziale Leczenia Oparzeń u Dzieci – mówi dyrektor szpitala D. Bierła.

Stan sześciorga osób przebywających w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim jest stabilny. Przebywa tam większość ofiar czwartkowej eksplozji gazu w Jankowie Przygodzkim. Wskutek wybuchu gazu dwie osoby zginęły, a 13 zostało rannych. Ogień zajął dziesięć domów i dwa budynki gospodarcze.

* img_3526

- Na oddziale przebywa poszkodowana dwuletnia dziewczynka, która doznała obrażeń we wczorajszej katastrofie stan dziecka jest stabilny. Jednak powierzchnia oparzeniowa u pacjenta wynosi do 20 procent. Dlatego też stan, można określać, jako średniociężki. W chwili obecnej dziewczynka jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Jej stan jest stabilny na tym etapie. Nie jestem w stanie powiedzieć o kolejach dalszego leczenia u pacjenta. Jednak najprawdopodobniej u pacjentki będzie potrzeba wykonania procedur chirurgicznych między innymi transplantacji skóry, na co jesteśmy przygotowani – wyjaśnia ordynator Pododdzialu Leczenia Oparzeń Witold Miaśkiewicz.

* img_3551

Oddziale Chirurgii Ogólnej przebywa pięć osób stan ich można określić, jako dobry oprócz jednej osoby.

- Stan pięciu osób można określić, jako dobry oprócz jednego mężczyzny, który przy ocenie na bloku operacyjnym i wykonanym zabiegu w znieczuleniu ogólnym oceaniami na stopień oparzenia głębokiego w granicach od 20 -25 procent. Rozważamy możliwość przekazania tego chorego do szpitala wysokospecjalistycznego. Niemniej jednak radzimy sobie także z oparzeniami wykonujemy również przeszczepy. Jeżeli będzie taka konieczność to możemy je zastosować. Aktualnie dla chorego nie ma zagrożenia życia. Pozostali chorzy są w sanie ogólnym dobrym. Wymagają jednak opieki psychologicznej – mówi ordynator dr n. med. Wojciech Malkowski.       

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 386