OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Początek porządkowania
18 listopada 2013 roku

Początek porządkowania

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. rozpoczęła się rozbiórka pierwszego domu w Jankowie Przygodzkim zniszczonego podczas wybuchu gazu. O formach pomocy w odtworzeniu infrastruktury technicznej dyskutowano z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, który odwiedził miejsce katastrofy.

Przedpołudniową wizytę w Gminie Przygodzice Marszałek Województwa Wielkopolskiego rozpoczął od spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim oraz władzami Gminy Przygodzice Wójtem Krzysztofem Rasiakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Baraniakiem, Wiceprzewodniczącym Krystianem Piaseckim. Obecny był także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski oraz sołtys Jankowa Mariusz Witek.

* dsc_0031.jpg

- Teraz nadszedł czas, aby wyszacować szkody i podjąć konkretną decyzję w sprawie pomocy zarówno poszkodowanym, jak i pomocy gminie jak i powiatowi w usuwaniu szkód w infrastrukturze materialnej. Jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia. Myślimy o pomocy finansowej, bo w tej sytuacji ta jest najbardziej  potrzebna. Będziemy dyskutować, na które cele w pierwszej kolejności przeznaczyć środki i jakie mają to być kwoty. Chciałbym w jak najkrótszym czasie uzyskać te informacji i albo jeszcze w tym budżecie, albo następnym przeznaczyć kwoty na ten cel – mówił Marszałek M. Woźniak podczas briefingu z dziennikarzami.

* dsc_0009.jpg

Tymczasem do Przygodzic nadchodzi już pomoc od ludzi, którzy przekazują odzież i inne dary.

- Głównym miejscem zbiórki darów rzeczowych jest Gminny Ośrodek Kultury razem z pomieszczeniami MGOPS, z kolei w ZSP CKU Przygodzice mamy możliwość gromadzenia większych darów rzeczowych. Otrzymujemy także deklaracje z gmin o chęci pomocy – powiedział Krzysztof Rasiak Wójt Przygodzic.

Konkretne wsparcie przekazują także firmy z Ostrowa. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego zadeklarowało chęć wywozu gruzu z rozbieranych domów to istotne wsparcie zważywszy, że rozpoczyna się proces porządkowania.

* dsc_0021.jpg

Dziś do rozbiórki idzie pierwszy budynek zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ale wyburzenia i uporządkowania wymagają kolejne. Jeszcze w sobotę, rodziny zabierały z swoich posesji te rzeczy, które nadawały się do wykorzystania. Okazało się, ze w jednym ze spalonych domów odnaleziono poparzonego, ale żywego kota – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 427