OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzież ZSB-E w CONSOLIS
19 listopada 2013 roku

Młodzież ZSB-E w CONSOLIS

Wycieczkę przedmiotową do zakładu produkcyjnego CONSOLIS w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Chłapowskiego 49 w dniu 7 listopada 2013 roku odbyły dwie grupy z klas: BG2 i B2 ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, o specjalności technik budownictwa.

Dzięki życzliwości kierownictwa zakładu i fachowej obsłudze technicznej wyprawa była dla młodzieży okazją do zapoznania się z nowoczesną prefabrykacją z betonu i żelbetu.

* consolis_031.jpg

- Zwiedzanie rozpoczęliśmy od laboratorium, w którym rozpoznawaliśmy sprzęt oglądany dotąd na kartkach podręczników. Co ciekawsze, obserwowaliśmy jego konkretne wykorzystanie. W tym laboratorium badaniom poddaje się kruszywa, spoiwa, stal i beton używany do produkcji prefabrykatów. Poznaliśmy warunki przechowywania próbek do badań. Byliśmy świadkami próby rozciągania stali i badania wytrzymałości betonu na ściskanie na kostkach sześciennych o boku 15 cm – wyjaśnia uczeń z klasy BG2.

* consolis_059.jpg

W kaskach i odblaskowych kamizelkach, a także z zatyczkami w uszach, młodzież zapoznała się z warunkami pracy w hali produkcyjnej.

- Obserwowaliśmy etapy produkcji różnorodnego asortymentu wyrobów, tj. m. in. strunobetonowych kanałowych płyt stropowych, strunobetonowych płyt TT, dźwigarów o dużej rozpiętości i kielichowych rur kanalizacyjnych. Widzieliśmy, jak powstają szkielety zbrojenia tych elementów, jak zorganizowane są stanowiska betonowania, dojrzewania i składowania wyrobów – powiedziała uczennica z klasy B2.

Na koniec młodzi ludzie zwiedzili najwyżej położony obszar zakładu, gdzie mieści się w pełni zautomatyzowana betonownia. Gdzie obserwowali odpowiedzialną pracę jednej osoby na stanowisku komputerowym, która odpowiada za poprawność dozowania składników i prawidłowość przygotowania mieszanek betonowych wg wcześniej opracowanych receptur.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 282