OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kładka już nad Ołobokiem
19 listopada 2013 roku

Kładka już nad Ołobokiem

Jest już gotowa kładka dla rowerzystów i pieszych nad Ołobokiem realizowana w ramach budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Limanowskiego. To wspólne powiatowo-miejskie zadanie inwestycyjne.

Ulica Limanowskiego to jedna z najbardziej obciążonych ruchem rowerowym dróg w Ostrowie, a ilość rowerzystów ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Z tych względów władze Powiatu Ostrowskiego i Ostrowa Wielkopolskiego ustaliły, że rozpoczną realizację tego zadania, które ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

* 20131118_122543

I etap inwestycji obejmuje wykonana właśnie kładki dla pieszych i rowerzystów przez Ołobok oraz dwukierunkowej ścieżka od ul. Nadbrzeżnej do ul. Plażowej – wzdłuż zbiornika Piaski-Szczygliczka. W przyszłym roku planowane jest wybudowanie pozostałej części ścieżki od Al. Słowackiego do ul. Nadbrzeżnej po obu stronach jezdni. Po realizacji tego zadania rowerzyści mieliby do dyspozycji ok. dwukilometrowy odcinek ścieżek.

Koszt prac w I etapie wynosi 400 tys. złotych, po 200 tys. z budżetu Powiatu Ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 226