OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Datki dla dwulatki zebrane
20 listopada 2013 roku

Datki dla dwulatki zebrane

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim zebrali dobrowolne datki na rzecz 2-letniej mieszkanki Jankowa Przygodzkiego, poszkodowanej w wyniku pożaru gazociągu.

Dziecko obecnie przebywa w ostrowskim szpitalu na pododdziale leczenia oparzeń. Dziewczynka jest jedną z najciężej poparzonych osób w wyniku wybuchu gazociągu w Jankowie Przygodzkim, do którego doszło 14 listopada 2013r. Przypomnijmy, że w wyniku tej tragedii zginęło dwóch pracowników firmy budującej nową nitkę gazociągu Gustorzyn-Odolanów, a trzynaście osób w tym 3 dzieci trafiło do szpitala.

Zbiórka datków na pokrycie kosztów dalszej terapii najmłodszej ofiary pożaru została zainicjowana przez pracowników Starostwa. Zebrana kwota w wysokości 985 zł zostanie jeszcze dziś wpłacona na konto wskazane przez Wójta Gminy Przygodzice z dopiskiem „Na rekonwalescencję poparzonej dziewczynki”.

Na to samo konto, czyli: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1201 1000 0024 0426 2343 nadal można udzielać pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wybuchu gazu, stosując dopisek „Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Jankowie Przygodzkim”.

Odwiedzin: 278