OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert Charytatywny dla Jankowa Przygodzkiego
26 listopada 2013 roku

Koncert Charytatywny dla Jankowa Przygodzkiego

Już w niedzielę, 1 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się „Koncert Charytatywny dla Jankowa Przygodzkiego”. To wspólne przedsięwzięcie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego.

Ostatnie wydarzenia w Jankowie Przygodzkim pokazały, że ludzi dobrej woli nie brakuje. Pomoc, jaka do tej pory napłynęła do Jankowa, jest ogromna. Pomagają artyści, sportowcy, harcerze, uczniowie, mieszkańcy, którzy solidaryzują się z poszkodowanymi.

Koncert charytatywny - organizowany wspólnie przez Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski -  to jedna z form wsparcia dla poszkodowanych.

- Serdecznie zapraszam wszystkich na koncert. A cel jest szczytny. Ostrowianie już nie raz udowodnili, że w chwilach ciężkich potrafią się łączyć i pomagać tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują -  mówi Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

- Pieniądze ze sprzedaży biletu - cegiełki zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych w pożarze. Wierzę, że ludzi z dużym sercem i tym razem nie zabraknie - wyjaśnia Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* jankĂł_billboard_49,0 cm x 22,4 cm + 3mm spad 300dpi-01

W koncercie wystąpią Kuba Badach, Jacek Piskorz i Maciej Kosiński w programie „Tribute to Andrzej Zaucha” oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka.

Bilety - cegiełki w kwocie 30 złotych są do nabycia w kasie OCK przy ulicy Wolności 2.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 484