OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
29 listopada 2013 roku

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski znalaźli się w gronie Stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w dniu 22 listopada 2013 roku w Sali koncertowej „Aula Nova” w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W uroczystości uczestniczyli: Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Uczniami, którzy otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów byli: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach Wioleta Jakubczak i Marcelina Lamek, II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - jalnych CKU w Przygodzicach: a 2013 roku dzicach Maria Falis, Zespołu Szkół Technicznych Piotr Portasiak, Zespołu Szkół Usługowych Bartłomiej Wojtczak, Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Rafał Grochowicki, z Zespołu Szkół Ekonomicznych Martyna Grygiel, Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych Anna Kamzol, I Liceum Ogólnokształcące Aleksandra Tomczak, Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej Martyna Przybylska.

* dscn3781.jpg

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania stypendium, mogły je otrzymać osoby osiągające wyróżniające wyniki w nauce. Każdy ze stypendystów musiał uzyskać średnią ocen szkolnych powyżej 4,75.

Ważnym wymogiem stawianym przed stypendystami była również nienaganna opinia wystawiona przez szkołę.

Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 651