OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Interaktywny panel
25 listopada 2013 roku

Interaktywny panel

„Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy” to tytuł interaktywnego panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim wraz z nauczycielami. Panel został zorganizowany w związku z realizacją projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Patronem medialnym przedsięwzięcia była TVP Poznań, która transmitowała program „na żywo”. Spotkanie odbyło się 21 listopada 2013 roku.

O godzinie 11.30 uczniowie ZSE i ZST połączyli się internetowo ze studiem panelu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Obserwowali dyskusję w studio, zadawali pytania na czacie i czekali, na połączenie się z wozem transmisyjnym i wejście na wizję.

* image_5.jpg

W panelu poruszane były następujące tematy: jak kompetencje kształtują wybór zawodu?, współpraca przedsiębiorstwa i szkoły w obszarach transferu wiedzy, aktywność uczniów w kształtowaniu przyszłości zawodowej oraz interakcja uczeń – pracodawca w Systemie Zawodowcy. Wśród uczniów, którzy zaistnieli przed kamerą byli Daria Szmaj, Martyna Kasprzak i Asia Uciechowska z klasy II logistycznej oraz Krystian Pluta i Rafał Piec z klasy IV logistycznej.

- To tematy bardzo ważne dla uczniów, którzy „za chwilę” będą podejmować strategiczne dla swojego życia zawodowego decyzje. Pytania młodzieży dotyczyły praktyk w przedsiębiorstwach zalogowanych na platformie, promowania wolontariatu, jako formy zdobywania doświadczenia zawodowego, szans na rynku pracy absolwentów oraz zainteresowania firm zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy taką formą poszukiwania kandydatów do pracy – wyjaśnia nauczyciel ZSE Magdalena Barczak-Zmyślona.

* dscf9916.jpg

Młodzież usłyszała, wśród różnych odpowiedzi, jak ważny jest entuzjazm w ich drodze rozwoju zawodowego. Dowiedzieli się jak można kształtować swoją ścieżkę kariery. Zwrócono uwagę, że warto na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać doświadczenie, na przykład podczas odbywania praktyk i stażów.

Informacje uzyskane na konferencji, a przede wszystkim System Zawodowcy (www.zawodowcy.org), pomyślany jako platforma ułatwiająca kontakt między pracodawcami poszukującymi pracowników, stażystów, praktykantów, a uczniami i absolwentami poszukującymi miejsca pracy, ułatwią absolwentom znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Ostrowski „Ekonomik” w Poznaniu reprezentowała E. Kalinowska, natomiast w szkole z młodzieżą pracowały: A. Kupczyk, B. Mądrzak, W. Walkowiak, K. Sikorska oraz M. Bartczak-Zmyślona.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 376