OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwsza pomoc wraca do szkół
27 listopada 2013 roku

Pierwsza pomoc wraca do szkół

Na przełomie listopada i grudnia 2013r. w szkołach ponadgimnazjalnych realizowany będzie program edukacji zdrowotnej finansowany ze środków Powiatu Ostrowskiego „Pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia teoretyczne i praktyczne”.

Program jest skierowany do uczniów klas II. Kurs obejmować będzie w sumie 3 godziny zajęć (1h teorii, 2h ćwiczeń praktycznych na fantomach) Blok teoretyczny realizowany będzie w grupach 20-30 osobowych, natomiast ćwiczenia praktyczne w grupach 10-15 osobowych.

To już druga edycja programu nauki udzielania pierwszej pomocy prowadzonego przez zawodowego ratownika medycznego. Przypomnijmy, że rok temu powiat ostrowski sfinansował podobny program profilaktyczny, wówczas uczestnicy oprócz wykładów i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej mogli dodatkowo wziąć udział w oznaczeniu swojej grupy krwi.

* dsc_0041

Tegoroczne zajęcia rozpoczną się od omówienia najczęściej popełnianych błędów przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz podstaw budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Kluczowym elementem szkolenia będzie wyjaśnienie pojęcia triady przeżyciowej oraz podstawowych pojęć związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik opowie o przepisach prawnych dotyczących pierwszej pomocy oraz zwróci uwagę, jak zadbać o bezpieczeństwo własne podczas udzielania pomocy.

W ramach Programu młodzież nauczy cię udzielać pomocy w różnego rodzaju urazach (złamania, oparzenia, rany) m.in. opatrywa rany, unieruchamiać kończyny. Młodzi ludzie dowiedzą się jak postępować w przypadkach szczególnych takich jak: utonięcia, zasłabnięcia, zadławienia, porażenie prądem czy atak epilepsji. Ważnym punktem w edukacji zdrowotnej będzie niesienie pomocy w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania wraz z reanimacją dorosłych oraz dzieci. Kluczowa w tym zakresie będzie umiejętność rozpoznania osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia i prowadzenia reanimacji bezprzyrządowej. Ponadto ratownik opowie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz jakie informacje należy podać przy wzywaniu pomocy.

- W sytuacja kryzysowych liczy się nie tylko wiedza, ale również pewien automatyzm działania. Dla młodych ludzi, którzy często poruszają się samochodami lub motocyklami takie szkolenie z pewnością jest potrzebne i powinno przyczyni się do zmniejszenia odsetka ofiar śmiertelnych i przypadków niepełnosprawności wśród ofiar wypadków – wyjaśnia Małgorzata Pawlik, kierownik Referatu Zdrowia.

Zajęcia w szkołach poprowadzi firma EDUCOMPLEX Michał Śniady z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 86c/5, która została wybrana w trybie przeprowadzonego konkursu ofert.

Odwiedzin: 276