OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
70. rocznica śmierci Stefana Rowińskiego
28 listopada 2013 roku

70. rocznica śmierci Stefana Rowińskiego

Obchody Dnia Patrona to jedno z ważniejszych świąt celebrowanych w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku uroczyście obchodzono 24 rocznicę nadania bursie imienia Stefana Rowińskiego oraz 70. rocznicę jego śmierci.

Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor Katarzyna Rybicka, która przypomniała historię naszej placówki, podkreśliła rolę jej patrona jako wzorca osobowego dla młodzieży. Również z tej okazji wychowankowie Bursy Szkolnej przygotowali montaż słowno- muzyczny przybliżający postać Stefana Rowińskiego, jego rodziny i przyjaciół. Program artystyczny uświetniły występy recytatorów.     

* 4.jpg 

W ramach obchodów Dnia Patrona zorganizowano projekcję filmu dokumentalnego o życiu i działalności społeczno- politycznej wybitnego ostrowianina, jak również konkurs wiedzy o Stefanie Rowińskim.

Po części oficjalnej delegacja wychowanków udała się na cmentarz przy ulicy Limanowskiego, by w imieniu społeczności naszej bursy uczcić chwilą ciszy pamięć o Stefanie Rowińskim i w uznaniu dla jego zasług zapalić znicz w miejscu jego spoczynku.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 161