OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jak było przed laty…
29 listopada 2013 roku

Jak było przed laty…

Byli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci różnych rodzajów szkół, które mieściły się przez lata w tym budynku oraz osoby w różny sposób związane z tą placówka - wszyscy spotkali się 28 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie.

Przyczynkiem do zorganizowania spotkania był kompleksowy remont szkoły przeprowadzony w tym roku.

* dsc_0002

- Kiedy trwały prace budowlane na zewnątrz szkoły, bardzo często zatrzymywali się ludzie, którzy mówili nam jak ta szkoła wyglądała kiedyś. Wspominali swój pobyt, opowiadali swoje związki z nią, nieznane fakty, czasem anegdoty. To już wtedy, długo przed zakończeniem prac, zapadła decyzja, żeby wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu i zorganizować takie spotkanie – powiedziała Beata Srebrakowska dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.

O tym, że był to dobry pomysł świadczyła frekwencja na spotkaniu. Szkolna sala sportowa wypełniła się po brzegi, a z zaproszenia skorzystali niemal wszyscy zaproszeni. Najstarszy gość miał niemal 90 lat.

* dsc_0010

- Ciszę się z tego, że przyjęliście nasze zaproszenie. Wspólnie z Panią dyrektor chcemy wam pokazać współczesną placówkę, wszystkie udogodnienia i inwestycje, które zostały ostatnio zrealizowane, pokazać realizowany proces dydaktyczny, ale także zapytać Was, jak ta szkoła wyglądała i funkcjonowała kiedyś, kilkadziesiąt lat temu – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski, pokazując zgromadzonym m.in. reprint zdjęcia starej szkoły, wzorca, do którego odwoływało się podczas remontu.

Przywracając szkole dawną świetność odtworzono m.in. wejście z przodu wraz ze schodami i podjazdem wykonanym z oryginalnej stuletniej cegły. Zamontowano stylizowane okna. Wypiaskowano i uzupełniono spoiny na elewacji. Wszystko z racji wpisania budynku do rejestru zabytków odbywało się pod nadzorem konserwatora zabytków. Wewnątrz budynku zamontowano nowoczesną windę, która ułatwia dotarcie do poszczególnych pięter poziomów osobom poruszającym się na wózkach.

Goście przynieśli do szkoły fragmenty szkolnych dokumentów sprzed lat, pamiątkowe zdjęcia, a przede wszystkim przy kawie dzielili się swoimi wspomnieniami. Od starosty Ostrowskiego otrzymali także upominki.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 219