OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
GWIAZDA na podium
2 grudnia 2013 roku

GWIAZDA na podium

Wielkim sukcesem zakończył się udział dwóch grup z działającego w Młodzieżowym Domu Kultury zespołu „Gwiazda” w I Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Baletowej w Elblągu. Mimo że konkurencja była bardzo duża, dziewczyny z „Gwiazdy” pokonały ją, zwyciężając w swoich kategoriach wiekowych.

I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej w Elblągu odbył się w dniach 23-24 listopada 2013r. Dziewczyny z dwóch grup z działającego w Młodzieżowym Domu Kultury zespołu „Gwiazda” zaprezentowały się na nim z najlepszej strony. Grupa I zajęła I miejsce, grupa II również I miejsce, natomiast solistki: Agnieszka Wenderska i Julka Trześniewska wytańczyły II miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Dziewczyny przygotowywały się pod czujnym okiem instruktorki MDK Aliny Janikowskiej i z fachową pomocą asystentki, utalentowanej tancerki Patrycji Stendery szlifowały swoje nowe układy taneczne. Ich trud został nagrodzony, a profesjonalne jury konkursu oceniło umiejętności dziewczyn bardzo wysoko.

* julka_jpg2_jpg3_jpg4_jpg5.jpg

W komisji sędziowskiej zasiedli: Barbara Sier-Janik – pedagog i tancerka, wiceprzewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), Lidia Kowcz – absolwentka Szkoły Baletowej w Kijowie, I-sza Solistka Teatru Opery i Baletu we Lwowie oraz Opery Warszawskiej, Urszula Krzewińska – tancerka Opery Wrocławskiej, Dominika Krysztoforska – I-sza Solistka Polskiego Baletu Narodowego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Henryk Jeż – tancerz Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 293