OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pamięci bohaterskich nauczycieli
2 grudnia 2013 roku

Pamięci bohaterskich nauczycieli

,,Tym, którzy odważyli się być nauczycielami w latach 1939-1945’’ - głosi sentencja na pamiątkowej tablicy poświęconej pedagogom pomordowanym w latach II wojny światowej. W sobotę 30 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy.

W październiku 1979 r. z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego została ufundowana i odsłonięta tablica pamięci ku czci poległych i pomordowanych nauczycieli ziemi ostrowskiej w latach II wojny światowej. W maju 1997 roku oddano kolejną oddającą hołd tym nauczycielom, którzy podjęli się tajnego nauczania ocalając naród od duchowej zagłady. Podczas modernizacji Klubu Nauczycielskiego wszystkie nazwiska zostały wyryte i umieszczone na nowej tablicy z piaskowca nawiązującej stylistycznie do architektonicznej bryły budynku.

* 5.jpg

* 16.jpg

- Nauczyciele ginęli na frontach wojny, w więzieniach, obozach koncentracyjnych w Katyniu i Starobielsku. Często mogiły ich nie są znane. Dla najbliższych jedynym miejscem upamiętnienia była ściana pamięci na Klubie Nauczyciela. Tutaj składano kwiaty i zapalano znicze. Dobrze, że władze samorządowe przy remoncie Klubu dostrzegły potrzebę upamiętnienia bohaterskich nauczycieli. Powstała tablica, na której umieszczone zostały treści z poprzedniej ściany pamięci. Historyczne tablice zostały zachowane i myślę, że znajdą godne miejsce w mieście – powiedziała Bożena Woś, prezes ZNP w Ostrowie.

Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Prezydent Ostrowa Jarosław Urbaniak oraz Prezes Zarządu Okręgu ZNP w Poznaniu Joanna Wąsala. Tablicę poświęcił ks. Dominik Juszczak.

Po odsłonięciu uczestnicy uroczystości spotkali się w n-klubie. Starosta Ostrowski przedstawił krótko zebranym historię i poszczególne etapy modernizacji Klubu Nauczyciela. Prezydent Ostrowa zaprezentował działania podejmowane w oświacie, a Józef Kozan przypomniał kulisy powstawania i funkcje, jakie pełnił Klub Nauczyciela po wybudowaniu.

Fotografie z uroczystości przekazał Krzysztof Maik.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 355