OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Klikać każdy może...
3 grudnia 2013 roku

Klikać każdy może...

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim pomagają seniorom w zdobywaniu podstawowych umiejętności obsługi komputera w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans.

W dobie Internetu i cyfrowego świata bardzo ważnym jest podnoszenie kompetencji dorosłych osób w wieku 50+. Tylko w ten sposób zneutralizują się różnice międzypokoleniowe, a każdy wnuk będzie mógł zagrać z dziadkiem nie tylko w szachy, ale także w wojny międzygalaktyczne. Seniorzy widzą jeszcze jeden bardzo ważny punkt swojej edukacji komputerowej. Wiele młodych osób wyjechało w poszukiwaniu pracy poza granice państwa, a rozmowy telefoniczne są dość kosztowne. Internet daje im szansę codziennego kontaktu wizualnego i fonicznego z najbliższymi, przez co nieobecność w domu najbliższych nie wiąże się już z wielką tęsknotą. Latarnik - wolontariusz prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z podstawową obsługą komputera i Internetu, uczy pisania tekstów, wykonywania przelewów bankowych, zakupów internetowych, odtwarzania filmów i muzyki.

* dsc_0035.jpg

Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków 50+ w ich lokalnych środowiskach, które jest realizowane przez Ministerstwo Administracji i cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Do wsparcia projektu, uczniów ZST zaprosił latarnik Cezary Czerewkiewicz. W każdy wtorek i czwartek 4 uczniów naszej szkoły, mechatroników: Michał Hyla, Hubert Cyga, Mariusz Drygas i Karol Litewka, uczestniczy w zajęciach odbywających się w Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej w Ostrowie przy ul. Batorego.

- Doskonalimy swoje umiejętności pracy przy komputerze, a zdobytą już w ZST wiedzą mamy możliwość podzielić się z innymi – mówi Karol jeden z uczestniczących w projekcie uczniów.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 409