OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zimowy nabór w ZST-E CKU
3 grudnia 2013 roku

Zimowy nabór w ZST-E CKU

Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi zimowy nabór na pierwszy semestr nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w formie zaocznej oraz na trzeci semestr nauki - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Dyrekcja szkoły zaprasza wszystkich, którzy dopiero teraz zdecydowali się na rozpoczęcie nauki. Podwyższenie wykształcenia niewątpliwie zwiększa szansę na rynku pracy i stwarza nowe możliwości. Zimowy nabór umożliwi powtarzanie nauki, już od stycznia, osobom, które rozpoczęły naukę we wrześniu i nie zaliczyły semestru pierwszego lub trzeciego. Rozwiązanie to umożliwi udokumentowanie nieprzerwanego okresu nauki przez osoby pobierające świadczenia socjalne z ZUS lub KRUS.

* obraz_031

- To nasza inicjatywa więcej słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, lepsze wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej, mniej środków finansowych wydawanych na niepubliczne szkoły. ZST-E CKU ma najwięcej, bo 11 oddziałów szkół dla dorosłych. Brak zimowego naboru powodował dotąd odpływ słuchaczy do szkół niepublicznych – wyjaśnia dyrektor ZST-E Marek Wojtasz 

Nauka rozpocznie się z w dniu 25 stycznia 2014 roku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu uczniowskiego ZST-E CKU na ulicy Kantaka 6. z podaniem, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zste.info.pl

Podanie można także wypełnić korzystając z druku dostępnego w sekretariacie.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 140