OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rozprawa w Ekonomiku
4 grudnia 2013 roku

Rozprawa w Ekonomiku

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się profilaktyczne przedstawienie pt. „Sąd nad papierosem”. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy I b jako realizacja Programu Profilaktyki oraz w związku z obchodzonym w listopadzie Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu.

Święto narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W Polsce Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia do rzucenia palenia.

* dscf9988.jpg

Przedstawienie zostało przygotowane jako namiastka rozprawy sądowej, w której uczestniczył sędzia, prokurator, obrońca, biegły lekarz sądowy, oskarżony – papieros oraz świadek – osoba, która umarła w wyniku chorób spowodowanych paleniem tytoniu. Po wywołaniu sprawy, głos zabrał sędzia, później prokurator przedstawił swoje zarzuty, padły słowa o chorobach wywołanych paleniem tytoniu i o zniszczonych organach wewnętrznych. Obrońca próbował przekonać widzów, że palenie papierosów nie jest szkodliwe, co jednak nie udało mu się, gdyż po słowach biegłego i świadka, który w sposób bardzo „wyjątkowy” pojawił się na scenie, nikt nie miał wątpliwości, kto jest winny. Rozprawa zaczęła się wejściem manifestujących uczniów z plakatami i transparentami różnie brzmiącymi np. „Ekonomik fajna sprawa, tutaj palić nie wypada!”. Na koniec zapadł wyrok – skazujący!

Uczniowie przygotowali również prezentację multimedialną o szkodliwości palenia oraz ulotki informacyjne, które zostały rozdane w szkole. Realizując profilaktykę nikotynową  namawialiśmy uczniów do tego, aby nie wchodzić na drogę uzależnienia.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 134