OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
O ekonomi społecznej w Ostrowie
4 grudnia 2013 roku

O ekonomi społecznej w Ostrowie

W dniach od 28-30 listopada 2013 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się pierwsze w regionie Dni Ekonomii Społecznej organizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Ostrowski i Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Dni Ekonomii Społecznej stanowiły rodzaj podsumowania działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie.

* dsc_0012.jpg

Spotkania rozpoczęły się częścią szkoleniową, która skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji rynku pracy. Uczestniczyli oni w licznych warsztatach i blokach informacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez ekspertów Fundacji oraz zaproszonych przez ROPS wykładowców.

* dsc_0072.jpg

Na drugi dzień odbyła się konferencja plenarna z udziałem Poseł na Sejm RP Małgorzaty Adamczak, Wicestarosty Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka, Zastępcy Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Marleny Maląg, Radnych Powiatu Ostrowskiego Marii Tomaszewskiej i Tomasza Ziąbki, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandry Kowalskiej, prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Andrzeja Markiewicza oraz wielu innych znakomitych gości.

* <p>Zastępca Prezydeta Ostrowa Wielkopolskiego Marlena Maląg</p>

- Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie w Ostrowie Wielkopolskim zostały zorganizowane Dni Ekonomii Społecznej. Na terenie miasta działa wiele organizacji pozarządowych. Miasto wspiera organizacje pozarządowe, m.in. poprzez otwarte konkursy ofert. Stowarzyszenia  nauczyły się pisać także wnioski do Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa. Przed nami nowe wyzwanie. Wierzę, że organizacje skorzystają ze środków, które będą do pozyskania w ramach nowej perspektywy unijnej - powiedziała Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

* dsc_0046.jpg

- W Polsce wyniku cywilizacyjnych zapóźnień tzw. epoki minionej mamy głębokie zacofanie infrastrukturalne. Dlatego też znaczące pieniądze muszą iść między innymi na infrastrukturę komunikacyjną, a więc nasze autostrady i drogi ekspresowe. Środki na ten cel zdobyły już wcześniej, będąc w UE, państwa południa - Grecja, czy też Hiszpania. Tymi autostradami, które tam wybudowano całe rzesze młodych ludzi wyjechało z tych krajów. Zaś nie zainwestowano tam w ludzi. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w Hiszpanii istnieje cały szereg lotnisk, które nie funkcjonują, a także setki kilometrów autostrad „pustych”. A więc infrastruktura to nie wszystko. Inwestować należy też w człowieka, który potrzebuje pomocy. W związku z tym po to te warsztaty i wymiana myśli. Niejednokrotnie organizacje pozarządowe, jeżeli zwracają się do władzy szczebla samorządowego o pomoc finansową to zawsze, jako samorządowcy stajemy przed dylematem na jakie programy sensownie i skutecznie wydać te pieniądze – mówił wicestarosta Tomasz Ławniczak.  

Podczas konferencji wręczone zostały kolejne w Wielkopolsce certyfikaty „Zakup Prospołeczny”, które tym razem trafiły do Spółdzielni Socjalnej GRODZKA, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z i Spółdzielni Socjalnej POMOST. Uroczyste wręczenie uświetnił występ Patrycji Kliber.

* dsc_0021.jpg

Zwieńczeniem Dni Ekonomii Społecznej był trwający od piątku do soboty Wielki Kiermasz Świąteczny Ekonomii Społecznej, którego celem było zaprezentowanie mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego i okolic szerokiej gamy produktów i usług, jakie oferują podmioty ekonomii społecznej, takie jak zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i spółdzielnie socjalne. W targach wzięło udział 20 wystawców przedstawiając swoją bogatą ofertę dekoracji i upominków świątecznych, wykonywanych przez osoby niepełnosprawne lub zagrożone społecznym wykluczeniem. Podczas Kiermaszu przeprowadzony został konkurs na najlepszy PES, którego wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia br.

W trakcie Kiermaszu przeprowadzona została zbiórka na rzecz poszkodowanych w Jankowie Przygodzkim oraz aukcja, na której zlicytowano przedmioty przekazane przez wystawców. Wszystkie zebrane pieniądze – 2070,80 zł – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi niezwłocznie przekazała na konto uruchomione przez Urząd Gminy Przygodzice „Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Jankowie Przygodzkim”.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach którego, zorganizowano Dni Ekonomii Społecznej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 312