OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mammografia ostatni raz w tym roku
5 grudnia 2013 roku

Mammografia ostatni raz w tym roku

W tym roku jeszcze tylko 11-13 grudnia 2013 roku będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Na parkingu Starostwa Powiatowego stacjonować będzie mammobus. Akcja skierowana jest do mieszkanek Powiatu Ostrowskiego w wieku od 50 do 69 lat.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet zarówno w Polsce jak i na świecie. Stanowi 22% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce z tego powodu umiera około 5.000 osób. W zdecydowanej większości przypadków rak piersi dotyczy kobiet po 50 roku życia. Niezwykle skuteczną metodą na zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi są badania przesiewowe oparte na mammografii. Narodowy Program Profilaktyki Raka Piersi daje możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, bez konieczności posiadania skierowania czy długiego oczekiwania.

* 27_07_09_005

Badanie mammograficzne jest obecnie uznawane za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi - umożliwia wykrycie bardzo małych guzków (o średnicy zaledwie kilku milimetrów), czyli zmian nie wyczuwalnych w badaniu wykonywanym palcami. Jak wynika z doświadczeń radiologów guzki o niewielkich rozmiarach w większości przypadków oznaczają wczesną fazę choroby, w której szanse na całkowite wyleczenie oraz zachowanie piersi są najwyższe.

Akcja bezpłatnych badań przesiewowych skierowana jest przede wszystkim do pacjentek, które korzystały już z programu. Ich dane znajdują się w bazie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Stamtąd lub bezpośrednio z NFZ automatycznie wysyłane są imienne zaproszenia na kolejne badania. Jednak, jak podkreślają organizatorzy lista nigdy nie jest zamknięta i każda z zainteresowanych pań może się zgłosić.

Profilaktyką objęte są kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały mammografii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z programu wykluczone są kobiety, u których wcześniej rozpoznano raka piersi. Kobiety w wiek 35+ mogą skorzystać z badań odpłatnych – koszt to 130 zł.

Aby wziąć udział w badaniach wystarczy zarejestrować się pod numerem telefonu (061) 222 37 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. O tym jak przebiega badanie i jak się do niego przygotować można przeczytać w MINI-PORADNIKU, który zamieszczamy poniżej.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast Powiat Ostrowski włącza się w akcję zapewniając pomoc organizacyjną.

Odwiedzin: 127