OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czas na odbudowę zniszczeń
5 grudnia 2013 roku

Czas na odbudowę zniszczeń

Minutą ciszy za dwie ofiary pożaru w Jankowie Przygodzkim rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 4 grudnia 2013 roku. – Domy można odbudować, majątek odtworzyć, ale życia i zdrowia przywrócić się nie da – mówił Andrzej Leraczyk – przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu wyrażając swoje uznanie do funkcjonowania służb ratowniczych poprosił o krótkie podsumowanie akcji ratowniczo-gaśniczej. Jak wynika z danych służb w gaszenie pożaru zaangażowanych było ponad 260 strażaków formacji zawodowych i ochotniczych z terenu całej Wielkopolski. Obecnych było ponad 150 policjantów,  7 zespołów ratownictwa medycznego, szefowie poszczególnych instytucji działający w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu i gminy. Na miejsce dostała także specjalistyczna grupa poszukiwawcza wraz z wyszkolonymi psami. Pojawiły się także ekipy pogotowia energetycznego i gazowego, firmy Gaz-System oraz ZRUG. Nie zabrakło nawet pracowników schroniska dla zwierząt, którzy ewakuowali zwierzęta z miejsca.

* dsc08041

- Co roku realizujemy wiele ćwiczeń z tego zakresu, więc w tej konkretnej sytuacji mimo przerażająco ekstremalnych warunków nie potrzebne były dodatkowe narady czy posiedzenia. Każda służba od początku zajęła się swoim obszarem działania. Cieszę się, że mimo ogromnej skali pożaru żaden z ratowników i strażaków nie ucierpiał. Nie zanotowano żadnej kradzieży – powiedział Sławomir Portasiak zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie.

Starosta Paweł Rajski poinformował z kolei o pracy Zespołu Zarządzani Kryzysowego. Podkreślił, że od początku tragedii władze powiatu ściśle współpracują z Wójtem Gminy Przygodzice.

- Pierwsi deklarowaliśmy pomoc w zapewnieniu dachu nad głową i deklarujemy dalszą pomoc. Umówiliśmy się z Wójtem Krzysztofem Rasiakiem, że kiedy sytuacja się już nieco uspokoi, na początku roku, zadecydujemy o przekazaniu materialnego wsparcia na konkretny cel – mówił Paweł Rajski. – Cały czas widzimy ogrom ludzkiej tragedii, ale naszym obowiązkiem jest także dbałość o majątek powiatu, który w tej katastrofie został zniszczony.

* dsc08045

Chodzi przede wszystkim o całkowite zniszczenie powiatowej drogi w Jankowie Przygodzkim – w miejscu gdzie doszło do eksplozji i gdzie prowadzona była akcja ratunkowa, a także o zniszczenie zarówno jezdni, jak i chodników przez specjalistyczny ciężki sprzęt, którzy ściągnięto do akcji. Wstępne szacunki w tym zakresie mówią o stratach w infrastrukturze drogowej na poziomie niespełna 700 tys. złotych i konieczności modernizacji drogi na odcinku ok. 2 km.

- Rozważamy decyzje, aby odbudować drogę na całym odcinku. Obecnie szacujemy straty, ale także podjęliśmy działania w zakresie otrzymania odszkodowania. Kilkakrotnie w tej sprawie rozmawiałem m.in. z Prezesem Zarządu firmy Gaz-System. O wsparciu na ten cel zapewniał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który zadeklarował środki na to zadanie – wyjaśnił P. Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 358