OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Dziedzice…’’ w prezencie dla Powiatu
17 grudnia 2013 roku

„Dziedzice…’’ w prezencie dla Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Ostrowski otrzymali pierwsze egzemplarze książki „Dziedzice dwory pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795-1945’’. – Pierwsze egzemplarze wręczamy w jubileuszowym prezencie i w podzięce - powiedział współautor publikacji prof. Jerzy Pietrzak przekazując książkę na uroczystej, jubileuszowej sesji powiatu 14 grudnia 2013 r.

Autorami książki są Jerzy Pietrzak i Agnieszka Gibasiewicz.

* dsc_0103

- Często mówimy o Małej Ojczyźnie, potrzebie poznania i przekazania tradycji. Polska powiatowa to właśnie polska Małych Ojczyzn. Dobrami rycerskimi nazywano specjalną kategorię dóbr szlacheckich, a właściciele tych dóbr z urzędu zasiadali do 1918 r. w Sejmiku Powiatowym, a więc używając dzisiejszej terminologii byli radnymi powiatu. Byli Państwa poprzednikami – powiedziała A. Gibasiewicz.

Książka zawiera wykazy właścicieli, ich życiorysy oraz losy dworów i pałaców. Liczy blisko 400 stron, zawiera 300 ilustracji w znacznej części ze zbiorów rodzin właścicieli. W książce autorzy uwzględnili także właścicieli dóbr rycerskich narodowości niemieckiej.

* dsc_0116

Publikacja jest historią tej warstwy społecznej, która zwłaszcza w czasach zaborów, a po części polskich także w odrodzonej Polsce stanowiła elitę narodu polskiego. Rezydencje ziemiańskie dwory i pałce były ośrodkami polskiego  życia i kultury, a bardzo często budowane były jako wysokiej klasy dzieła architektury.

- Prawdziwy cios zadano ziemiaństwu po II wojnie światowej. Nacjonalizacja majątków doprowadziła zdecydowaną większość do ruiny. Majątki, które miały więcej szczęścia, przetrwały zagospodarowane na ochronki, szpitale czy inne obiekty użyteczności publicznej. Odarto je jednak z wielowiekowej historii, a te które nie odpowiadały nowej funkcjonalności skazano na śmierć – pisze w przedmowie do książki Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0118

Książka napisana została na podstawie wielu źródeł, często pozyskanych i wykorzystywanych po raz pierwszy opracowań i wywiadów. Ukazuje ona nieznane dotąd fakty z życia ziemiaństwa otwierając przed czytelnikiem zupełnie nowy obszar dziejów lokalnych.

- Dziękujemy władzom samorządowym Powiatu Ostrowskiego, za to, że doceniły historyczny i współczesny walor tej książki i sfinansowały w dużej mierze jej wydanie. Sporo wiadomości uzyskaliśmy dzięki życzliwości wielu osób, wszystkim chcemy podziękować – powiedziała A. Gibasiewicz.

Współwydawcą jest Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wydawnictwo Nauka i Innowacje z Poznania. W dniu 20 grudnia 2013 roku w ostrowskiej Synagodze odbędzie oficjalna promocja książki.

Pierwsze egzemplarze wręczamy w jubileuszowym prezencie i podzięce.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 619