OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przed odbiorami
17 grudnia 2013 roku

Przed odbiorami

Zakończyły się główne prace związane z budową I etapu ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja to wspólne zadanie powiatu i miasta.

W ramach zadania wybudowana została nowa bezpieczna kładka przez rzekę Ołobok oraz ścieżka rowerowa od ul. Nadbrzeżnej do ul. Plażowej – wzdłuż zbiornika Piaski-Szczygliczka.

* dsc_0003

Oba samorządy zdecydowały się realizować to zadanie z kilku powodów. Najistotniejszy to fakt, że ul. Limanowskiego jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem rowerowym dróg w Ostrowie, a ilość rowerzystów ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

- Główne prace zostały wykonane. Obecnie kończą się ostanie kosmetyczne i porządkowe roboty. Zanim obiekt zostanie oddany do użytku musi spełnić wszystkie wymogi formalne. Chodzi m.in. o dopuszczenie obiektu mostowego do użytkowania przez odpowiednie służby techniczne – wyjaśnia Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0006

W 2012 koszt prac I etapu wyniósł 400 tys. złotych, po 200 tys. z budżetu Powiatu Ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

- Chcemy kontynuować to zadanie w roku przyszłym. W budżecie miejskim zaplanowane zostały środki na ten cel. Budżet jest obecnie w pracach komisjach, a uchwalenie w zaproponowanej formie oznaczałoby, że w 2014 rok rowerzyści mieliby bezpieczną ścieżkę od Al. Słowackiego do ul. Nadbrzeżnej, po obu stronach jezdni – wyjaśnia Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa.

Po realizacji inwestycji sieć ścieżek rowerowych w mieście i powiecie wzbogaciłaby się o ok. 2 kilometrowy odcinek.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 314