OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Setka uchwał na rok
18 grudnia 2013 roku

Setka uchwał na rok

Trzysetną uchwałę w tej kadencji przyjęli radni powiatowi na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 13 grudnia 2013 r.

Okrągła 300. uchwała dotyczyła kwestii budżetowych związanych zaaplikowaniem w przyszłym roku o środki pozabudżetowe.

- Każda uchwała jest jednakowo ważna, bo jest elementem stanowienia prawa miejscowego w poszczególnych obszarach zgodnie z kompetencjami, które daje nam prawo – wyjaśnia Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* obraz_004

Za kręgosłup finansowo-organizacyjny każdego samorządu uważa się uchwałę budżetową.

Jak wynika z przygotowanej przez Przewodniczego Rady statystyki średnio w roku organ stanowiący powiatu przyjmuje ok. 100 uchwał. Każda zanim stanie się obowiązującym prawem musi być przedmiotem obrad merytorycznej komisji. Następnie zostaje, przyjętych na sesji Rady. Zgodność z aktami prawa wyższego rzędu potwierdza lub nie nadzór wojewody, który może uchylić już przyjętą uchwałę.

W pierwszej kadencji Rada Powiatu zebrała się na 39 sesjach, podczas których przyjęto 304 uchwały. W drugiej kadencji odbyło się 38 Sesji i podjęto 385 uchwał. W trzeciej kadencji radni na sesjach spotykali się 43 razy. Przyjęto na nich 329 uchwał. W obecnej kadencji, po trzech latach funkcjonowania rada spotkała się na 31. sesjach podejmując 300 uchwał.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 364